[/vc_row]

Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP

Ogłoszenie Wyników oraz Koncert Finałowy 5. SPOTKAŃ OBOISTÓW w Gdyni


Uwaga Rodzice,

W związku ze zbliżającym się końcem roku rozliczeniowego, prosimy o dokonywanie opłat za wypożyczone instrumenty nie później niż do dnia 10 grudnia.


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW i UCZNIÓW

Klasy/grupy, które po kontakcie z osobą zakażoną zostały częściowo skierowane na kwarantannę, będą ze względów organizacyjnych objęte
w całości nauczaniem zdalnym.


UWAGA RODZICE,

Od dnia 2 listopada 2021r. obowiązuje zakaz wchodzenia Rodziców na zajęcia lekcyjne
w naszej Szkole. W ważnych sprawach prosimy kontaktować się
z sekretariatem mailowo:  sekretariat@sm.edu.gdynia.p
 
lub przez e-dziennik.

Prosimy rodziców oczekujących na dzieci
o przebywanie WYŁĄCZNIE  na korytarzu
przy wejściu do szkoły lub w POCZEKALNI DLA RODZICÓW.
Obowiązuje nakaz noszenia maseczek
we wszystkich częściach wspólnych Szkoły.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

16.10.2021
12.11.2021
3, 4, 5.01.2022
2.05.2022


Uwaga Uczniowie i Rodzice,

W związku z wprowadzaniem dziennika elektronicznego MOBIREG prosimy o zgłaszanie się po login i hasło swojego dostępu do e-dziennika wyłącznie drogą mailową:

m.ziminska@sm.edu.gdynia.pl

                               


Uwaga Uczniowie SM II st.,
zmiana zajęć planu orkiestry

Plany zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Plan SM I st. klasy I-III cykl 6-letni
31.08.2021 – AKTUALIZACJA PLANU kl. IV-VI/6 i I-IV/4 Plan 2021-2022 kl. IV-VI c.6, I-IV c.4 SM I st.
6.09.2021 – AKTUALIZACJA PLANU ZAJĘĆ SM II st.
Plan II stopień 06.09.2021

Podział na grupy kl. I/6 SM I st.
2021-2022 kl. I-6 podział na grupy

Szanowni Państwo Emeryci i Renciści,

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni informuje, że w związku z przekazaniem gdyńskim jednostkom oświatowym obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym dla Emerytów i Rencistów, od dnia 01.01.2021 r. jednostką obsługującą ZFŚS  jest Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ZFŚS oraz Aneksem do Regulaminu, które są dostępne na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzgdynia.pl w zakładce „O szkole / dokumenty” oraz wypełnienie i odesłanie oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej
i życiowej. W/w oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub odebrać z portierni szkoły.


                                                                               


Uwaga Rodzice,
Prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń w formie mailowej do sekretariatu szkoły (sekretariat@sm.edu.gdynia.pl) lub w formie papierowej do nauczycieli przedmiotu głównego.

Oświadczenie

 


Program AKADEMIA DZIELNICOWA


Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Magazynu Instrumentów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Opłata za wypożyczenie instrumentu w szkole wynosi 30 zł miesięcznie

Opłata za wypożyczenie instrumentu:

30,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)


Biblioteka szkolna

Prezentujemy Wam, drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, warte uwagi strony internetowe poświęcone muzyce, kompozytorom i nie tylko czytaj dalej


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

 


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

zycieszkoly

z życia Szkoły

Kolejny koncert dla gdyńskich melomanów, który miał miejsce 11 stycznia 2020r., wybrzmiał muzyką znanych i mniej znanych kolęd w aranżacji studentów kompozycji Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Te piękne opracowania w wykonaniu Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Anety Pawlik zostały przyjęte czytaj dalej

W sobotę 21 grudnia 2019 r. odbył się drugi w tym roku koncert z cyklu „Scena dla młodych” zatytułowany „Coraz bliżej święta”. Uczniowie Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy wprowadzili publikę w świąteczny nastrój wykonując kolędy, pastorałki i utwory kojarzone właśnie ze Świętami Bożego Narodzenia czytaj dalej

Na koncercie „Scena dla Młodych” 30 listopada 2019 r. o g. 16.00 wystąpili laureaci 4. Spotkań Oboistów regionu pomorskiego – duet ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, który otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu kameralnego: Wiktoria Chruścińska (obój) i Jakub Leżohupski (fortepian)  czytaj dalej

W 2019 roku nasza Szkoła była głównym organizatorem obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni. Wzięły w nim też udział inne instytucje kultury naszego miasta: Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Prywatna Szkoła Muzyczna „Concertino” w Gdyni,  czytaj dalej

W dniu 18 maja 2019 r. nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas kolejnego koncertu z cyklu „Scena dla Młodych” zatytułowanym „Muzyczna majówka na Wzgórzu”. Na to wydarzenie przybyło wielu gdynian, którzy z przyjemnością wysłuchali koncertu przygotowanego przez młodych artystów,  czytaj dalej

Jubileusze, koncerty, pasowania i wiele, wiele innych pięknych chwil czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – kierownik sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  r.lewandowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Luiza Dyluś-Maruszczak  – fortepian dodatkowy
 • Agnieszka Stankowska – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
  m.szczepanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  m.ganska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
  k.strongowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Anna Rumińska – fortepian główny, akompaniament
  a.ruminska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Leo – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  b.leo@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Sendrowska – fortepian głowny, fortepian dodatkowy
  m.sendrowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Pękała – fortepian dodatkowy
 • Liliana Pęsko – fortepian dodatkowy
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
  l.kania@sm.edu.gdynia.pl
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
  a.furmanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Wawryków – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  t.wawrykow@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
  m.kur@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
  a.wesolowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Hilla – organy
  k.hilla@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Małgorzata Zimińska – kierownik sekcji, akompaniament
 • Marzena Termen – fortepian główny
  m.termen@sm.edu.gdynia.pl
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
  a.siarkiewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
  r.lewandowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
  k.strongowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
  m.kur@sm.edu.gdynia.pl
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
  m.ganska@sm.edu.gdynia.pl
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
  l.giedrojc@sm.edu.gdynia.pl
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
  w.klosowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Daniel Ziomko – fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów
  d.ziomko@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Sendrowska – fortepian dla wokalistów
  m.sendrowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
  m.szczepanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Pękała – fortepian obowiązkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian obowiązkowy
  t.wawrykow@sm.edu.gdynia.pl
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
  p.poterewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
  m.madejstrukiel@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
  a.wesolowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Hilla – organy
  k.hilla@sm.edu.gdynia.pl

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
  d.szarek@sm.edu.gdynia.pl
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
  m.staniszewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
  b.glazasutt@sm.edu.gdynia.pl
 • Justyna Kuszewska – skrzypce
  j.kuszewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Krzysztof Komendarek-Tymendorf – altówka
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
  j.rudkastefaniak@sm.edu.gdynia.pl
 • Jadwiga Moskal – kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
  k.karbowiak@sm.edu.gdynia.pl
 • Jan Kowalczyk – gitara
  j.kowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
  m.jendakujawa@sm.edu.gdynia.pl
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
  d.borowskikrac@sm.edu.gdynia.pl
 • Dorota Szyperska – gitara
  d.szyperska@sm.edu.gdynia.pl
 • Carlos Pena-Montoya – harfa
  c.penamontoya@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Jadwiga Moskal – kierownik sekcji, kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
  k.karbowiak@sm.edu.gdynia.pl
 • Maria Perucka – skrzypce
  m.perucka@sm.edu.gdynia.pl
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
  m.skorupa@sm.edu.gdynia.pl
 • Krzysztof Komendarek-Tymendorf – altówka
  e.karmelitawojciechowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
  m.mruczek@sm.edu.gdynia.pl
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
  m.jendakujawa@sm.edu.gdynia.pl
 • Jan Kowalczyk – gitara
  j.kowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Carlos Pena-Montoya – harfa
  c.penamontoya@sm.edu.gdynia.pl

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
  h.brzozowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
  m.radziejewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Duchniewicz – fagot
  b.duchniewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Jacek Piastowski – saksofon
  j.piastowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Piotr Pożakowski – waltornia
  p.pozakowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
  g.karlowicz@sm.edu.gdynia.pl 
 • Jakub Falkowski – trąbka
   j.falkowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
  m.rogowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Siedlik – perkusja
  t.siedlik@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Jolanta Kowalczyk – obój
  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Łącka – flet
  h.lacka@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Brzozowska – flet 
  h.brzozowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Respondek – klarnet
  k.respondek@sm.edu.gdynia.pl
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
  e.naczkjankowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Jacek Piastowski – saksofon
  j.piastowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Piotr Pożakowski – waltornia
  p.pozakowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Grzegorz Karłowicz  – trąbka
  g.karlowicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Marek Rogowski – akordeon
  m.rogowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Szczepan Polewski – perkusja
  s.polewski@sm.edu.gdynia.pl

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
  b.forkiewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew
  m.borowskagasik@sm.edu.gdynia.pl

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska|
  m.kaminska@sm.edu.gdynia.pl

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Paula Ptach-Dembska – kierownik sekcji, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  j.galubinska@sm.edu.gdynia.pl
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
  k.nowinska@sm.edu.gdynia.pl
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  e.laguna@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Płocka – chór
  m.plocka@sm.edu.gdynia.pl
 • Leszek Gołąb – orkiestra
  l.golab@sm.edu.gdynia.pl
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy
  k.pytlik@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
  r.kurylakgolab@sm.edu.gdynia.pl
 • Liliana Pęśko – kształcenie słuchu, formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
  l.pesko@sm.edu.gdynia.pl
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
  t.swiercz@sm.edu.gdynia.pl
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki, formy muzyczne, zasady muzyki
  a.pecherzewskahadrych@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Płocka – chór
  m.plocka@sm.edu.gdynia.pl
 • Leszek Gołąb – orkiestra
  l.golab@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
  a.chilewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Swarra – psychologia
  a.swarra@sm.edu.gdynia.pl
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

III Ogólnopolski Internetowy Konkurs Pianistyczny – Leżajsk, 1.07-30.09.2021

WYRÓŻNIENIE – Joanna Kotuk – fortepian

WYRÓŻNIENIE – Iwo Sypniewski – fortepian

WYRÓŻNIENIE – Lena Nalezińska – fortepian

uczniowie mgr Moniki Sendrowskiej

—–

1 Nadmorski Festiwal Gitarowy w Gdyni – Gdynia, 30.09-2.10.2021

II NAGRODA w gr. I – Natalia Maszke 

uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

III NAGRODA w gr. I – Wiktoria Borek 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

III NAGRODA w gr. I – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

V Festiwal Polskiej Muzyki Gitarowej – Tczew, 28.10.2021

II MIEJSCE w kat. I – Michał Sitek

uczeń mgr. Jana Kowalczyka

III MIEJSCE w kat. I – Michalina Ciemięga 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

I MIEJSCE w kat. III – Oliwia Tymińska 

II MIEJSCE w kat. III – Aleksandra Pakuła

III MIEJSCE w kat. III – Natalia Maszke

uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

Festiwal Muzyki Słowiańskiej – Tczew, 18.11.2021

I MIEJSCE w gr. III – Norbert Radwan – saksofon

uczeń mgr. Jacka Piastowskiego

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Nadia Butkiewicz – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Kinga Andrzejewska – skrzypce

uczennica mgr Danuty Szarek

—-

VI Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów w ramach Festiwalu Forte ( edycja online) – 15.11-25.11.2021

TYTUŁ LAUREATA – Łucja Józefko – skrzypce

uczennica mgr Magdaleny Sieklickiej

TYTUŁ LAUREATA – Agata Leo – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—–

5. Spotkania Oboistów – Gdynia, 26-27.11.2021

I MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA – Aleksandra Bobrowska

II MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA – Aleksandra Kunicka

III MIEJSCE – Aleksandra Romasz

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

—–

XIII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA – Jelenia Góra, 27-28.11.2021

III MIEJSCE w gr. I – Natalia Maszke

uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

 

 

II stopień

Internetowy Konkurs Pianistyczny „Od siedmiolatka do Nastolatka”- Dębica, 15.06.2021 – 7.09.2021

II MIEJSCE – Emilia Sanecka – fortepian

uczennica mgr Marzeny Termen

—–

Music Competition Online 2021 – Opus Artis Paris ( Francja), 15.06-10.09.2021

I NAGRODA – Wiktoria Chruścińska – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

1 Nadmorski Festiwal Gitarowy w Gdyni – Gdynia, 30.09-2.10.2021

II NAGRODA w gr. II – Anna Borowiak 

uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

—–

XL Konkurs Młodego Muzyka – Szczecinek, 7-9.10.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

XXVIII Poznański Konkurs Instrumentów Dętych im. Prof. Mieczysława Koczorowskiego – Poznań, 12-13. 11. 2021

I MIEJSCE w gr. V – Anna Kochańska -flet

II MIEJSCE w gr. IV – Aleksandra Schulz – flet

uczennice mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE w gr. V – Nadia Bazarnik – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

IX Ogólnopolski Konkurs im. Ludwika Lutaka – Kraków, 18-20.11.2021

II MIEJSCE w kat. waltornia – Mateusz Klimek

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

5. Spotkania Oboistów – Gdynia, 26-27.11.2021

I MIEJSCE oraz GRAND PRIX i NAGRODA SPECJALNA – Wiktoria Chruścińska

I MIEJSCE – Łukasz Ganczarek

II MIEJSCE – Nadia Bazarnik

III MIEJSCE – Maria Hołomiej

WYRÓŻNIENIE I st. – Lidia Stożyńska

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—-

VIII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy – Bytom, 1-2.12.2021

III MIEJSCE w kategorii oboju – Łukasz Ganczarek

uczeń mgr Jolanty Kowalczyk

 

119

I stopień 2020/2021

51

I stopień 2019/2020

75

I stopień 2018/2019

98

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

116

II stopień 2020/2021

42

II stopień 2019/2020

45

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

  • Konkursy organizowane przez Szkołę :
  • I NADMORSKI FESTIWAL GITAROWY 30.09.-2.10.2021 Regulamin festiwalu
   Ogłoszenie wyników i koncert Laureatów I Nadmorskiego Festiwalu Gitarowego w Gdyni
   https://www.youtube.com/watch?v=4raIM75klfM

konkursy

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Our Team
work
Zdjecia
Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 16 września 2019 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec

Rada Rodziców – kontakt: radarodzicowgdynia@gmail.com  

rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!