About

Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
aktualnosci

Serdecznie zapraszamy na cykl koncertów „Scena dla Młodych”
Scena dla Młodych
——————————————————————————————–

Uwaga!

W dn. 17.10 i 18.10 sekretariat jest nieczynny.


GODZINY OTWARCIA MAGAZYNU INSTRUMENTÓW

Magazyn Instrumentów


KURS PRZYGOTOWAWCZY – informacje

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-7 lat odbywać się będą w czwartki, godz. 14:40-15:25 (od 4 października br.)

Zajęcia dla dzieci w wieku powyżej 8 lat odbywać się będą we wtorki, godz. 18:50-19:35 (od 2 października br)

Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają dzieci, które przeszły pozytywnie badania przydatności do nauki w Szkole Muzycznej –
wg. załączonej listy:  Kurs przygotowawczy

Informujemy, że Kurs Przygotowawczy stanowi formę przygotowania do badania przydatności kandydatów do Szkoły na rok szkolny 2019/2020 i obejmuje jedynie zajęcia umuzykalniające.

W ramach kursu nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia instrumentalne.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Patrycja Lorenz-Rożniecka;
  e-mail: patrycja@3city-it.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.


 

Opłata za wypożyczenie instrumentu:

20,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13 A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

aktualnosci
zycieszkoly

z życia Szkoły

Scena dla Młodych – „W dęciakach moc” – Instr. Dęte, Akordeon i Perkusja – SM I st.

Scena dla Młodych – Sekcja Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji SM I st. – „W dęciakach moc” W sobotę 17 marca 2018 r. odbył się czwarty koncert z cyklu Scena dla Młodych pt. „W dęciakach moc”, na którym zaprezentowali się uczniowie poszczególnych klas instrumentalnych z Sekcji Dętej. Wystąpili przedstawiciele klasy fletu, oboju, fagotu, klarnetu, saksofonu, akordeonu, waltorni, trąbki, puzonu, tuby

Read More

Koncert z cyklu Scena dla Młodych – II st. „W karnawałowym rytmie”

Dnia 20 stycznia 2018r. odbył się kolejny koncert z cyklu "Scena dla Młodych". Tym razem wystąpili uczniowie II stopnia, w tym uczennice klasy rytmiki, śpiewu, uczniowie Sekcji Smyczkowej, Gitary i Harfy oraz Orkiestra Symfoniczna II st. pod dyrekcją p.Leszka Gołąba.

Read More

Scena dla Młodych – Sekcja Dęta – „Grudniowe opowieści”

W sobotę 16.12.2017r. odbył się drugi koncert w ramach cyklu Scena dla Młodych pt. "Grudniowe opowieści", na którym zaprezentowali się uczniowie i nauczyciele Sekcji Instr Dętych, Akordeonu i Perkusji SM II st. W świąteczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły słuchaczy utwory J.S.Bacha, F.Straussa, L.Andersona, G.Gershwina i innych kompozytorów oraz pierwsze kolędy: "Adeste Fideles", "What Child Is This", "Cicha

Read More

zycieszkoly
oszkole

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Tomasz Wawryków – opiekun sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Magdalena Snarska – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Regina Borek – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Igor Torbicki (Beata Leo) – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

II STOPIEŃ

 •  Marzena Termen – opiekun sekcji, fortepian główny
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
 • Daniel Ziomko (Mirosława Sumlińska) – fortepian obowiązkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
 • Małgorzata Zimińska – akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – skrzypce – kierownik sekcji
 • Danuta Szarek – skrzypce
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
 • Martyna Szabłowska (Justyna Kuszewska) – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
 • Jadwiga Moskal – kontrabas
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
 • Dorota Szyperska – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

II STOPIEŃ

 • Maria Perucka – skrzypce
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
 • Jadwiga Moskal – kontrabas
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – klarnet – kierownik sekcji
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
 • Beata Duchniewicz – fagot
 • Jacek Piastowki – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Tomasz Siedlik – perkusja

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – puzon, tuba – kierownik sekcji
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Hanna Łącka – flet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Karol Respondek – klarnet
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Szczepan Polewski – perkusja

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczna
 • Cecylia Kaźmierczak – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Maja Pałys – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Aleksandra Wrzosek – rytmika, kształcenie słuchu
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – zasady muzyki, harmonia, kształcenie słuchu, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
 • Liliana Pęśko – formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
 • Marta Płocka – czytanie nut głosem, chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
 • Dorota Fedorowicz – język włoski
About
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

I REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY – Etiuda 2017 – Gdańsk 04.11.2017r:
II MIEJSCE – Barbara Macuk kl.I/IV,
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTALNY
„I PIERWSZAK MOŻE BYĆ MISTRZEM” – Warszawa, 11-12.11.2017r:
DYPLOM SUPERMISTRZA – Tymoteusz Kaniewski kl.II/VI,
uczeń mgr Magdaleny Staniszewskiej
—————
III SPOTKANIA OBOISTÓW REGIONU POMORSKIEGO – Gdynia, 24.11.2017:
DYPLOM LAUREATA – Martyna Adamczyk – kl.III/4
DYPLOM LAUREATA – Wiktoria Chruścińska – kl.III/4
DYPLOM LAUREATA – Lidia Stożyńska – kl.IV/4
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Jelińska – kl.II/4
WYRÓŻNIENIE – Kamila Karlsson – kl.II/4
uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk
—————
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH – Białystok,23-26.11.2017:
NAGRODA ZŁOTA – Laura Skrobot – waltornia, kl.IV/6
NAGRODA ZŁOTA – Cyprian Chomik – waltornia, kl.III/4
uczniowie dr. Piotra Pożakowskiego
NAGRODA SREBRNA – Beniamin Brzozowski – tuba, kl.IV/6
uczeń mgr.Marka Sikory
NAGRODA BRĄZOWA – Klaudia Kuczwara – flet, kl.VI/6
uczennica mgr Hanny Brzozowskiej
—————
XXII DIALOGI FORTEPIANOWE im. EWY GRABE-ZAREMBY- Gdynia, 28.11.2017:
I MIEJSCE ex aequo  – duet:
Weronika Mania – kl. IV/6
Helena Gierasimiuk – kl. IV/6
uczennice mgr Magdaleny Snarskiej

II MIEJSCE   – duet:
Miłosz Okoń – kl. II/6
Grzegorz Bucholc – kl. II/6
uczniowie mgr Magdaleny Snarskiej i mgr Karoliny Szwedy

III MIEJSCE  – duet
Marcelina Komarnicka – kl. I/6
Paulina Hilla- kl. II/6
uczennice mgr Magdaleny Snarskiej

WYRÓŻNIENIE  – duet
Julia Fedorowicz – kl. III/6
Gabriela Adamczyk – kl. IV/6
uczennice mgr Reginy Borek i mgr Marzeny Szczepańskiej
—————
POWIŚLAŃSKI KONKURS NA INSTRUMENTY DĘTE im.prof.MARKA SCHILLERA – Kwidzyn, 1.12.2017:
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Chruścińska – obój, kl.III/4, uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
WYRÓŻNIENIE  – Maria Szcześniak – flet, kl.II/4, uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
——-
V OGÓLNOPOLSKI KOLĘDOWY KONKURS GITAROWY – Bystrzyca Kłodzka 13.01.2018r:
GRAND PRIX oraz NAGRODA GŁÓWNA KONKURSU – Hanna Domańska kl.IV/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
—————
FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ – Tczew, 25.01.2018:
WYRÓŻNIENIE – trio:
Sameer Bahamondes Carcamo – perkusja kl.IV/6
Artur Gościewski – klarnet , kl. IV/6
Miłosz Okoń – fortepian, kl. II/6
uczniowie mgr Tomasza Siedlika, mgr Katarzyny Rywalskiej, mgr Magdaleny Snarskiej
—————
XIX SOPOCKI KONKURS SKRZYPCOWY – Sopot, 22.02.2018
I MIEJSCE oraz Nagroda Dyrektora Szkoły w Sopocie – Wiktoria Martuszewska – kl.III/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej
WYRÓŻNIENIE – Tymoteusz Kaniewski – kl.II/6
uczeń mgr Magdaleny Staniszewskiej
—————
VII GDAŃSKI KONKURS SKRZYPCOWY – Gdańsk-Wrzeszcz, 23.02.2018
III MIEJSCE – Weronika Martuszewska – kl.V/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej
—————
FESTIWAL W BAROKOWYM STYLU – Poznań , 2-4.03.2018
DYPLOM LAUREATA – kwartet: Rozalia Barszcz, Marika Brdękiewicz, Wiktoria Martuszewska, Lena Zawadzka
uczennice mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej, mgr Jadwigi Rudki-Stefaniak, mgr Agnieszki Wesołowskiej
—————
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROWY HITY NA GITARZE – Koszalin, 9-10.03.2018
III MIEJSCE – Hanna Domańska – kl.IV/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
—————
IV ŚWIĘTOKRZYSKI FESTIWAL KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH ( o zasięgu międzynarodowym) – Kielce, 9-13.03.2018
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Chruścińska – obój, kl III/4
WYRÓŻNIENIE – Lidia Stożyńska – obój, kl. IV/4
uczennice mgr Jolanty Kowalczyk
—————
XV SOPOCKIE KAMERALIA GITAROWE – 12.03.18
II MIEJSCE w grupie II – duet : Lidia Stożyńska -obój, kl. IV/4, Oliwia Gniech – gitara, kl. VI/6
uczennice mgr Jolanty Kowalczyk oraz mgr. Jana Kowalczyka
III MIEJSCE w grupie I – duet: Teodora Mazurkiewicz – gitara, kl. IV/6 oraz Karolina Starego – gitara, kl. III/6
uczennice mgr. Jana Kowalczyka
—————
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS dla uczniów szkół muzycznych I stopnia KAMERALNIE Z FORTEPIANEM – Gdańsk-Wrzeszcz, 13.03.2018
II MIEJSCE – duet: Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl.III/6 oraz Weronika Mania – fortepian, kl.IV/6
uczennice mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej oraz mgr Magdaleny Snarskiej
WYRÓŻNIENIE – trio: Nikola Gzela – klarnet, Marta Klimek – klarnet, Malwina Ślusarczyk – fortepian
uczennice mgr Katarzyny Rywalskiej oraz mgr Karoliny Szwedy
—————
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL i KONKURS dla SOLISTÓW i ZESPOŁÓW KAMERALNYCH „SVIREL” – Nova Gorica (Słowenia), 13-14.03.2018
ZŁOTY DYPLOM – Laura Skrobot – waltornia, kl.IV/6
ZŁOTY DYPLOM – Cyprian Chomik – waltornia, III/4
uczniowie dr. Piotra Pożakowskiego
—————
MAKROREGIONALNY KONKURS MISTRZ ZASAD MUZYKI – Grudziądz, 15.03.2018
WYRÓŻNIENIE – Daniel Kośnik
uczeń mgr Cecylii Kaźmierczak
—————
I REGIONALNY KONKURS PERKUSYJNY – Kartuzy, 22.03.2018
III MIEJSCE w grupie I – Hanna Husarek
WYRÓŻNIENIE w grupie II – Sameer Bohamondes Carcamo
gra na zestawie perkusyjnym:
III MIEJSCE w grupie I – Dawid Drywa
III MIEJSCE w grupie II – Kacper Cempa
uczniowie mgr Tomasza Siedlika
—————
XXXII STAROGARDZKIE SPOTKANIA KAMERALNE – Starogard Gdańsk, 23.03.2018
I MIEJSCE w kategorii trio – trio obojowe:
Lidia Stożyńska, Wiktoria Chruścińska i Martyna Adamczyk
uczennice mgr Jolanty Kowalczyk
II MIEJSCE w kategorii duety – duet:
Lidia Stożyńska – obój i Oliwia Gniech – gitara
uczennice mgr Jolanty Kowalczyk i mgr. Jana Kowalczyka
III MIEJSCE w kategorii trio:
Nikola Gzela – klarnet, Marta Klimek- klarnet i Malwina Ślusarczyk – fortepian
uczennice mgr Katarzyny Rywalskiej i mgr Karoliny Szwedy
WYRÓŻNIENIE w kategorii kwartety i inne zespoły: kwartet klarnetowy
Marta Klimek, Nikola Gzela, Julia Klemenska i Artur Gościewski
uczniowie mgr Katarzyny Rywalskiej
—————
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY i KONTRABASOWY – Gdańsk, 23-24.03.2018
II MIEJSCE – Emilia Waleska – kontrabas, kl.II/4
uczennica mgr Jadwigi Moskal
—————
X WIOSENNY KONKURS GITAROWY – Szczecin, 23-25.03.2018
III MIEJSCE – Hanna Domańska – kl. IV/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
—————
XX GDYŃSKI KONKURS KAMERALISTYKI SMYCZKOWEJ – Gdynia, 27.03.2018
II MIEJSCE w kategorii duety:
duet skrzypcowy Tymoteusz Kaniewski i Magdalena Pawłowska
przygotowanie zespołu mgr Magdalena Staniszewska
III MIEJSCE w kategorii tria:
trio skrzypcowe Róża Kania, Aleksandra Potulska, Daphne Orłowska
przygotowanie zespołu mgr Magdalena Staniszewska
III MIEJSCE w kategorii tria:
Magdalena Ziembla – wiolonczela, Wiktoria Datta- wiolonczela, Jakub Piec- fortepian
przygotowanie zespołu mgr Jadwiga Rudka-Stefaniak oraz mgr Karolina Szweda
I MIEJSCE w kategorii zespoły większe:
kwintet: Lena Łęcka – skrzypce, Weronika Martuszewska – skrzypce, Aleksandra Rojek- skrzypce, Wikoria Datta – wiolonczela, Matylda Barszcz – fortepian
przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska
II MIEJSCE w kategorii zespoły większe: Wiktoria Martuszewska – skrzypce, Rozalia Barszcz – skrzypce, Lena Zawadzka – wiolonczela, Marika Brdękiewicz- klawesyn
przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska, mgr Jadwiga Rudka-Stefaniak, mgr Agnieszka Wesołowska
—————
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODEGO OBOISTY I FAGOCISTY – 27-28.03.2018, Zgierz
III MIEJSCE – Lidia Stożyńska – kl. IV/4
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
—————
OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA GITARZYSTÓW w ramach Festiwalu im. Jadwigi Kaliszewskiej – Poznań, 16-18.03.2018
Tytuł Laureata – Anna Borowiak
uczennica mgr Małgorzaty Byzdry
—————
KONKURS WIOLONCZELOWY „GRAMY W DUECIE” – Tczew, 26.03.2018
III MIEJSCE duet:
Magdalena Ziembla i Wiktoria Datta
przygotowanie zespołu mgr Jadwiga Rudka-Stefaniak
—————
XVII POMORSKIE PRZESŁUCHANIA KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH I BLASZANYCH – 28.03.2018, Lębork
II MIEJSCE – Paula Szczepkowska – saksofon
uczennica mgr.Jacka Piastowskiego
III MIEJSCE – Klaudia Kuczwara – flet
uczennica mgr Hanny Brzozowskiej
—————
XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROWY – Kłodzko, 6.04.2018
I MIEJSCE – Hanna Domańska
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
—————
VI KONKURS SOLFEŻOWY SZKÓŁ MUZYCZNYCH I st. – Wejherowo, 11.04.2018
I MIEJSCE – Daniel Kośnik
uczeń mgr Cecylii Kaźmierczak
III MIEJSCE Bartłomiej Szpura
uczeń mgr Joanny Galubińskiej
—————
VIII ZACHODNIOPOMORSKI FESTIWAL KLARNETOWY – Szczecin, 11-15.04.2018
WYRÓŻNIENIE w gr.I – Zuzanna Kołodziejska
uczennica mgr Katarzyny Rywalskiej
—————
X OGÓLNOPOLSKI FISTIWAL GITAROWY – Chełm, 11.04.2018
WYRÓŻNIENIE – Oliwia Gniech
uczennica mgr Jana Kowalczyka
—————
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROWY – Zambrów , 12.04.2018
WYRÓŻNIENIE – Michał Jakutowicz
uczeń mgr Doroty Szyperskiej
—————
XVIII KONKURS MŁODEJ BLACHY „SZANSA NA SUKCES” – Gdynia, 16.04.2018
I MIEJSCE ex aequo – Cyprian Chomik – waltornia, kl. III/4
uczeń dr. Piotra Pozakowskiego
II MIEJSCE ex aequo – Beniamin Brzozowski – tuba, kl. IV/6
uczeń mgr. Marka Sikory
IV MIEJSCE ex aequo – Daniel Kośnik – trąbka. kl. III/4
uczeń mgr. Grzegorza Karłowicza
V MIEJSCE ex aequo – Tymon Napierała – puzon, kl. IV/6
uczeń mgr. Marka Sikory
WYRÓŻNIENIE – Artur Bednarczyk – waltornia, kl. I/4
WYRÓŻNIENIE – Paweł Rywalski – waltornia, kl. II/6
uczniowie dr. Piotra Pozakowskiego
WYRÓŻNIENIE – Jędrzej Dalach – puzon, kl. I/4
uczeń mgr. Marka Sikory
WYRÓŻNIENIE – Iga Błahitko – trąbka, kl. III/4
uczennica mgr. Grzegorza Karłowicza
—————
III FESTIWAL GITAROWY NA ZAMKU – Golub-Dobrzyń, 20.04.2018
GRAND PRIX – Anna Borowiak
I MIEJSCE – Oliwia Tymińska
uczennice mgr Małgorzaty Byzdry
—————
XXIV KONFRONTACJE GITAROWE – Puck, 20-21.04.2018
I MIEJSCE – Wiktoria Borek, kl.III/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
WYRÓŻNIENIE – Gniech Oliwia, kl.IV/6
uczennica mgr. Jana Kowalczyka
WYRÓŻNIENIE – duet gitarowy:
Teodora Mazurkiewicz i Karolina Starego
przygotowanie zespołu mgr Jan Kowalczyk
—————
XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MŁODEGO FLECISTY – Wejherowo, 25.04.2018
III MIEJSCE – Maria Szcześniak
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
WYRÓŻNIENIE – Pola Mańkowska
uczennica mgr Hanny Brzozowskiej
WYRÓŻNIENIE – Zofia Brok-Komorowska
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
—————
V KONKURS PIANISTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – Nakle nad Notecią, 28.04.2018
III MIEJSCE – Miłosz Okoń – kl.II/6
uczeń mgr Magdaleny Snarskiej
WYRÓŻNIENIE – Mikołaj Grey
uczeń mgr. Tomasza Wawryków
WYRÓŻNIENIE – Grzegorz Bucholc
uczeń mgr Karoliny Szwedy
—————
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH GITARZYSTÓW – Łódź, 11-12.05.2018
III MIEJSCE – Hanna Domańska
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
—————
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „Klasyka w rozrywce , rozrywka w klasyce” – Chojnice, 17.05.2018
II MIEJSCE – duet:
Weronika Martuszewska – skrzypce
Helena Gierasimiuk – fortepian
przygotowanie zespołu mgr Magdalena Snarska oraz mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska
II MIEJSCE – kwintet:
Lena Łęcka – skrzypce, Weronika Martuszewska – skrzypce, Aleksandra Rojek – skrzypce, Wiktoria Datta – wiolonczela, Matylda Barszcz – fortepian
przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska
—————
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRESTO – Zduńska Wola, 18.05.2018
DYPLOM LAUREATA oraz NAGRODA SPECJALNA BURMISTRZA ZDUŃSKIEJ WOLI – Wiktoria Martuszewska
DYPLOM LAUREATA – Weronika Martuszewska
uczennice mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej
—————
III MIĘDZYNARODOWY KONKURS GITAROWY – Tczew, 18-20.05.2018
III MIEJSCE – Anna Borowiak
uczennica mgr Małgorzaty Byzdry
—————
X KONKURS MŁODEGO GITARZYSTY – Kartuzy, 18.05.2018
III MIEJSCE – Natalia Maszke kl.II/6
uczennica mgr Małgorzaty Byzdry
III miejsce – Wiktoria Borek kl.III/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
III miejsce – Bartłomiej Fedorowicz kl.V/6
uczeń mgr Joanny Rutkowskiej
III miejsce – Oliwia Gniech kl.VI/6
uczennica mgr Jana Kowalczyka
WYRÓŻNIENIE – Michał Jakutowicz kl.IV/4
uczeń mgr Doroty Szyperskiej
—————
XIII POMORSKIE SPOTKANIE CHÓRÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I st. – Gdańsk, 23.05.2018
ZŁOTY DYPLOM – Chór Szkoły Muzycznej I st
przygotowanie mgr Marta Płocka
—————
XVIII FESTIWAL im. N. Paganiniego – Parma (Włochy) 26-27.05.2018
I MIEJSCE – Hanna Domańska
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
—————
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL I KONKURS GITAROWY – Trzęsacz, 31.05-2.06.2018
I MIEJSCE – Anna Borowiak kl.VI/6
uczennica mgr Małgorzata Byzdra
—————
LUXPIANO KONKURS PIANISTYCZNY dla DZIECI i MŁODZIEŻY – Tczcianka, 14-15.06.2018
II MIEJSCE – Beniamin Marcinkiewicz – kl.II /6
III MIEJSCE – Lidia Osowska – kl.I
uczniowie mgr Marceliny Gańskiej
—————
ELBLĄSKIE SPOTKANIA KAMERALNE – Elbląg, 15.06.2018
II MIEJSCE duet:
Lidia Stożyńska – obój
Oliwia Gniech – gitara
przygotowanie mgr Jolanta Kowalczyk i mgr Jan Kowalczyk
III MIEJSCE trio obojowe:
Lidia Stożyńska
Wiktoria Chruścińska
Martyna Adamczyk
przygotowanie mgr Jolanta Kowalczyk
—————
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MŁODY WALTORNISTA” – Katowice 15-17.06.2018
II MIEJSCE w gr. I – Paweł Rywalski – waltornia, kl. II/6
III MIEJSCE w gr. II – Cyprian Chomik – waltornia, kl. III/4
uczniowie dr. Piotra Pożakowskiego
—————

II stopień

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FAGOTOWO-OBOJOWY im.Wiktora Osadzina i Edwarda Mandery – Bytom, 25-27.10.2017
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Kalinowska
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
—————
I REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY – Etiuda 2017 – Gdańsk 04.11.2017r
II MIEJSCE – Joanna Ciwińska kl.II
III MIEJSCE – Michalina Peek kl.I
uczennice mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIANISTYCZNY im. K.Nicze – Pabianice, 18.11.2017
WYRÓŻNIENIE – Franciszek Lewandowski kl.I
uczeń mgr Rafała Lewandowskiego
—————
XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS – Gdańsk, 22-25.11.2017
WYRÓŻNIENIE II STOPNIA w grupie A – Maria Pańczyk – kl.I
uczennica prof Małgorzaty Skorupy
—————
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI NA MAZOWSZU – Sochaczew, 23-26.11.2017
TYTUŁ LAUREATA – Franciszek Lewandowski kl.I
uczeń mgr Rafała Lewandowskiego
—————
SPOTKANIA OBOISTÓW REGIONU POMORSKIEGO – Gdynia, 24.11.2017
DYPLOM LAUREATA – Łukasz Ganczarek – kl.II
DYPLOM LAUREATA – Zuzanna Kalinowska – kl.IV
WYRÓŻNIENIE – Filip Młotkowski – kl.III
uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk
—————
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH – Białystok,23-26.11.2017
NAGRODA SREBRNA – Jakub Kułaga – puzon, kl.III
uczeń mgr. Marka Sikory
—————
PLEVEN GUITAR FESTIVAL – Pleven (Bułgaria), 29.11-3.12.2017
V MIEJSCE – Dominika Dawidowska – kl.VI
uczennica mgr. Jana Kowalczyka
—————
X KONKURS PIANISTYCZNY im.IRENY ROLANOWSKIEJ – Kraków, 2-3.12.2017
III MIEJSCE – Jakub Leżohupski kl.II
uczeń mgr Marzeny Termen
—————
MAKROREGIONALNE PRZESŁUCHANIA CEA – grudzień 2017
WYRÓŻNIENIE – Dominik Leżohupski – fortepian, kl.V
uczeń mgr Marzeny Termen
WYRÓŻNIENIE – Marta Puchowska – śpiew, kl.VI
uczennica mgr Marii Borowskiej-Gasik
WYRÓŻNIENIE – Dominika Dawidowska – gitara, kl.VI
uczennica mgr. Jana Kowalczyka
—————
II FESTIWAL FAGOTOWY – Wadowice, 12-14.01.2018
BRĄZOWY FAGOT – Aleksandra Taubel kl.IV
uczennica mgr Ewy Naczk-Jankowskiej
—————
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. F.Chopina – Turzno, 24-25.02.2018
WYRÓŻNIENIE – Franciszek Lewandowski – kl.I
uczeń mgr. Rafała Lewandowskiego
WYRÓŻNIENIE – Patryk Zabiegałowski – kl. V
uczeń mgr. Andrzeja Siarkiewicza
—————
IV ŚWIĘTOKRZYSKI FESTIWAL KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH ( o zasięgu międzynarodowym) – Kielce, 9-13.03.2018
III MIEJSCE – Konrad Hennig – flet, kl.II
III MIEJSCE – Julia Myszor – flet, kl.V
uczniowie mgr Hanny Łąckiej
WYRÓŻNIENIE – Łukasz Ganczarek – obój, kl.II
uczeń mgr Jolanty Kowalczyk
—————
VIII INTERNATIONAL BROTHERS MEDINS COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS – Ryga, 10.03.2018
NAGRODA SPECJALNA za wykonanie sonaty klasycznej – Dominik Leżohupski – kl.V
uczeń mgr Marzeny Termen
—————
XVII MAKROREGIONALNY KONKURS PISANIA DYKTAND – Gdańsk, 10.03.2018
II MIEJSCE – Kacper Kluk – kl.V
WYRÓŻNIENIE – Bernard Ruth – kl.II
uczniowie mgr Teresy Świercz
WYRÓŻNIENIE – Maria Wawrzyniak – kl.IV
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Szymańska – kl.V
uczennice mgr Roksany Kurylak-Gołąb
—————
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY i KONTRABASOWY – Gdańsk, 23-24.03.2018
II MIEJSCE – Emilia Waleska – kontrabas, kl. I
uczennica mgr Jadwigi Moskal
III MIEJSCE – Joanna Ciwińska – altówka, kl.II
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
IX GDYŃSKI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ „Fortepian i…” – Gdynia, 10.04.2018
WYRÓŻNIENIE – trio:
Maja Wilkowska – flet, kl. IV
Konrad Hennig – flet, kl. II
Dominik Leżohupski – fortepian, kl. V
przygotowanie zespołu mgr Hanna Łącka
WYRÓŻNIENIE – duet:
Maria Pańczyk – skrzypce, kl.I
Leonard Gołąb – fortepian, Kl.II
przygotowanie zespołu prof Małgorzata Skorupa oraz mgr Andrzej Siarkiewicz
WYRÓŻNIENIE – duet:
Marta Tryzna – skrzypce, kl.III
Jakub Leżohupski – fortepian, kl.II
przygotowanie zespołu mgr Marzena Termen
—————
IV KONKURS WIOLONCZELOWO-KONTRABASOWY – Kowalewo Pomorskie, 23-24.04.2018
II MIEJSCE – Emilia Waleska
uczennica mgr Jadwigi Moskal
—————
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL CHÓRÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH – Ostrów Wielkopolski, 28.04.2018
ZŁOTY DYPLOM – Chór Szkoły Muzycznej II st
przygotowanie mgr Marta Płocka
—————
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Talenty Skrzypcowe” – Poznań, 29.04.2018
II MIEJSCE ex aequo – Maria Pańczyk – kl.I
uczennica prof. M.Skorupy
—————
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY – Żywiec, 18.05.2018
I MIEJSCE – Joanna Ciwińska kl.II
uczennica Elżbiety Karmelity – Wojciechowskiej
—————
III KONFRONTACJE SKRZYPCOWE – Gdynia, 26.05.2018
I MIEJSCE – Marta Tryzna
III MIEJSCE – Maria Pańczyk
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Szymańska
uczennice prof Małgorzaty Skorupy
—————
KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH im.Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego – Lublin, 18-19.06.2018
WYRÓŻNIENIE w gr.III – Aleksandra Taubel – fagot
uczennica mgr Ewy Naczk-Jankowskiej

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

61

I stopień 2014/2015

53

I stopień 2013/2014

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

15

II stopień 2014/2015

17

II stopień 2013/2014

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

  • Konkursy organizowane przez Szkołę :
  • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY CZYTANIA A VISTA regulamin, karta zgłoszenia
  • III POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – 23-24.11.2018 regulamin  Karta zgłoszenia
  • XXII PRZEGLĄD DUETÓW FORTEPIANOWYCH „Dialogi Fortepianowe” im. Ewy Grabe-Zaremby dla uczniów szkół muzycznych I st.
  • VIII GDYŃSKIE SPOTKANIA KONTRABASOWE „Technika i Muzykalność”
  • XX GDYŃSKI KONKURS KAMERALISTYKI SMYCZKOWEJ
  • IX GDYŃSKI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ „FORTEPIAN i…”
  • XVIII KONKURS MŁODEJ BLACHY „Szansa na sukces”
  • III KONFRONTACJE SKRZYPCOWE
 • Propozycje noclegów w Gdyni noclegi
konkursy
Our Team
work
Zdjecia

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 14 września 2018 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna , imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec


RADA RODZICOW – rok szkolny 2018/2019:

 • Przewodniczący – Jarosław Kania
 • Zastępca – Agnieszka Skrobot
 • Zastępca – Dorota Chludzińska
 • Skarbnik – Jolanta Martuszewska
 • Sekretarz – Zofia Gawlik
 • Komisja rewizyjna – Rita Gorbaczuk-Kujawa
 • Komisja rewizyjna – Paweł Anielski
 • Członek Rady – Milena Chomik
 • Członek Rady – Anna Guziuk
 • Członek Rady – Barbara Horodecka
 • Członek Rady – Monika Tokarska
 • Członek Rady – Joanna Wróblewska

 


DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:
W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w :
  • konkursach krajowych,
  •  konkursach międzynarodowych,
  • koncertach i warsztatach muzycznych,
  • zielonej szkole (opłacenie autokaru).
 • Remont i wyposażenie pomieszczenia dla rodziców z dziećmi – Poczekalni Muzycznej zlokalizowanej obok szatni
 • Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych:
  • kontrabasy dziecięce,
  • wózek do harfy,
  • burczybas,
  • książki z nutami do szkolnej biblioteki,
  • stroje dla uczennic Wydziału Rytmiki.
 • Remont i serwisowanie:
  • klawesynu,
  • organów.
 • Nagrody i upominki dla:
  • pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
  • uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • uczestników konkursów organizowanych w szkole.
 • Wyposażenie świetlicy (herbata, artykuły jednorazowe)
 • Wydarzenia integracyjne:
  • bal karnawałowy,
  • poczęstunek na koncertach

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w konkursach międzynarodowych.
 • Udział uczniów w konkursach krajowych.
 • Udział uczniów w koncertach i warsztatach muzycznych.
 • Nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę.
 • Autokar na zieloną szkołę.
 • Bal karnawałowy, poczęstunki na koncertach, wyposażenie świetlicy
  w kubeczki, herbatę, itp.
 • Zakup lub remont instrumentów i akcesoriów muzycznych
 • Futerały do skrzypiec
 • Miękkie futerały do fagotu
 • Futerały do klarnetu
 • Futerały do waltorni
 • Remont 4 akordeonów
 • zakup sprzętu grającego na zajęcia dla uczniów II stopnia
 • zakup, gitary klasycznej 7/8 i gitary klasycznej 7/8 z futerałem
 • Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

  DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

 • Bezpłatna herbata dla uczniów oraz dofinansowywanie zakupu drożdżówek
 • Zakup, konserwacja i remonty instrumentów muzycznych szkoły
 • Zakup wieży dla uczniów SM II st.
 • Wyposażanie biblioteki w nuty i inne podręczniki
 • Zakup albumów do nut dla chóru
 • Pokrywanie kosztów związanych z udziałem uczniów w konkursach krajowych i międzynarodowych – wpisowe, dojazdy, noclegi, delegacje, diety
 • Współorganizowanie konkursów szkoły- zakup nagród, przygotowanie materiałów reklamowych, programów
 • Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, medale dla absolwentów
  I i II st.
 • Dofinansowywanie wyjazdów uczniów na kursy i warsztaty
 • Dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę
 • Organizowanie balu karnawałowego dla młodszych uczniów szkoły
  z nagrodami i poczęstunkiem
 • Współfinansowanie remontów sal szkolnych (farby, wykładziny)
 • Kupno i montaż rolet
 • Zakup warnika i lodówki
rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!