[/vc_row]

Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
[vc_column_te]

UWAGA KANDYDACI DO SM I i II st. w GDYNI

W szkole zamieszczona została lista osób przyjętych do SM I i II st. w Gdyni.

Kandydaci przyjęci do SM I st. proszeni są o uzupełnienie brakujących dokumentów (zaświadczenie lekarskie, RODO) oraz dostarczenie 1 zdjęcia (format legitymacyjny) do 12 sierpnia br.  

Kandydaci przyjęci do SM II st. proszeni są o uzupełnienie brakujących dokumentów (zaświadczenia lekarskie!!, RODO), dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I st. oraz 2 zdjęć (format legitymacyjny) do 12 sierpnia br.


Radosnych, bezpiecznych, pełnych wrażeń oraz słonecznych wakacji
życzy
Dyrekcja SM I i II st. w Gdyni

https://youtu.be/8cthNtUp93M

 Uwaga Konkurs Plastyczny dla uczniów SM I st.

Jestem bezpieczny w Internecie

 


 


UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV/6 B, V/6 B, VI/6 B SM I st.

Od 24 stycznia będzie obowiązywał nowy plan zajęć teoretycznych:
Plan dla klas IV, V, VI B cykl 6-letni SM I st.

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW i UCZNIÓW

Klasy/grupy, które po kontakcie z osobą zakażoną zostały częściowo skierowane na kwarantannę, będą ze względów organizacyjnych objęte
w całości nauczaniem zdalnym.


Uwaga Uczniowie i Rodzice,

W związku z wprowadzaniem dziennika elektronicznego MOBIREG prosimy o zgłaszanie się po login i hasło swojego dostępu do e-dziennika wyłącznie drogą mailową:

m.ziminska@sm.edu.gdynia.pl

                               


Uwaga Uczniowie SM II st.,
zmiana zajęć planu orkiestry

Plany zajęć w roku szkolnym 2021/2022

17.01.2022 AKTUALIZACJA Plan SM I st. klasy I-III cykl 6-letni
31.08.2021 – AKTUALIZACJA PLANU kl. IV-VI/6 i I-IV/4 Plan 2021-2022 kl. IV-VI c.6, I-IV c.4 SM I st.
6.09.2021 – AKTUALIZACJA PLANU ZAJĘĆ SM II st.
Plan II stopień 06.09.2021

Podział na grupy kl. I/6 SM I st.
2021-2022 kl. I-6 podział na grupy

Szanowni Państwo Emeryci i Renciści,

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni informuje, że w związku z przekazaniem gdyńskim jednostkom oświatowym obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnym dla Emerytów i Rencistów, od dnia 01.01.2021 r. jednostką obsługującą ZFŚS  jest Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ZFŚS oraz Aneksem do Regulaminu, które są dostępne na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzgdynia.pl w zakładce „O szkole / dokumenty” oraz wypełnienie i odesłanie oświadczenia o sytuacji materialnej, rodzinnej
i życiowej. W/w oświadczenie można pobrać ze strony internetowej lub odebrać z portierni szkoły.


                                                                               


Uwaga Rodzice,
Prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń w formie mailowej do sekretariatu szkoły (sekretariat@sm.edu.gdynia.pl) lub w formie papierowej do nauczycieli przedmiotu głównego.

Oświadczenie


Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Magazynu Instrumentów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Opłata za wypożyczenie instrumentu w szkole wynosi 30 zł miesięcznie

Opłata za wypożyczenie instrumentu:

30,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)


Biblioteka szkolna

Prezentujemy Wam, drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, warte uwagi strony internetowe poświęcone muzyce, kompozytorom i nie tylko czytaj dalej


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

 


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

[/vc_column_text]

zycieszkoly

z życia Szkoły

Kolejny koncert dla gdyńskich melomanów, który miał miejsce 11 stycznia 2020r., wybrzmiał muzyką znanych i mniej znanych kolęd w aranżacji studentów kompozycji Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Te piękne opracowania w wykonaniu Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Anety Pawlik zostały przyjęte czytaj dalej

W sobotę 21 grudnia 2019 r. odbył się drugi w tym roku koncert z cyklu „Scena dla młodych” zatytułowany „Coraz bliżej święta”. Uczniowie Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy wprowadzili publikę w świąteczny nastrój wykonując kolędy, pastorałki i utwory kojarzone właśnie ze Świętami Bożego Narodzenia czytaj dalej

Na koncercie „Scena dla Młodych” 30 listopada 2019 r. o g. 16.00 wystąpili laureaci 4. Spotkań Oboistów regionu pomorskiego – duet ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, który otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu kameralnego: Wiktoria Chruścińska (obój) i Jakub Leżohupski (fortepian)  czytaj dalej

W 2019 roku nasza Szkoła była głównym organizatorem obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni. Wzięły w nim też udział inne instytucje kultury naszego miasta: Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Prywatna Szkoła Muzyczna „Concertino” w Gdyni,  czytaj dalej

W dniu 18 maja 2019 r. nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas kolejnego koncertu z cyklu „Scena dla Młodych” zatytułowanym „Muzyczna majówka na Wzgórzu”. Na to wydarzenie przybyło wielu gdynian, którzy z przyjemnością wysłuchali koncertu przygotowanego przez młodych artystów,  czytaj dalej

Jubileusze, koncerty, pasowania i wiele, wiele innych pięknych chwil czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – kierownik sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  r.lewandowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Luiza Dyluś-Maruszczak  – fortepian dodatkowy
 • Agnieszka Stankowska – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
  m.szczepanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  m.ganska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
  k.strongowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Anna Rumińska – fortepian główny, akompaniament
  a.ruminska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Leo – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  b.leo@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Sendrowska – fortepian głowny, fortepian dodatkowy
  m.sendrowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Pękała – fortepian dodatkowy
  a.pekala@sm.edu.gdynia.pl
 • Liliana Pęsko – fortepian dodatkowy
  l.pesko@sm.edu.gdynia.pl
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
  l.kania@sm.edu.gdynia.pl
 • Aleksandra Szymczewska – akompaniament, fortepian dodatkowy
  a.szymczewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Wawryków – fortepian główny, fortepian dodatkowy
  t.wawrykow@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
  m.kur@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
  a.wesolowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Hilla – organy
  k.hilla@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Małgorzata Zimińska – kierownik sekcji, akompaniament
 • Marzena Termen – fortepian główny
  m.termen@sm.edu.gdynia.pl
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
  a.siarkiewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
  r.lewandowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
  k.strongowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
  m.kur@sm.edu.gdynia.pl
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
  m.ganska@sm.edu.gdynia.pl
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
  l.giedrojc@sm.edu.gdynia.pl
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
  w.klosowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Daniel Ziomko – fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów
  d.ziomko@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Sendrowska – fortepian dla wokalistów
  m.sendrowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
  m.szczepanska@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Pękała – fortepian obowiązkowy
  a.pekala@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Wawryków – fortepian obowiązkowy
  t.wawrykow@sm.edu.gdynia.pl
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
  p.poterewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
  m.madejstrukiel@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
  a.wesolowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Hilla – organy
  k.hilla@sm.edu.gdynia.pl

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
  d.szarek@sm.edu.gdynia.pl
 • Magdalena Sieklicka – skrzypce
  m.sieklicka@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
  b.glazasutt@sm.edu.gdynia.pl
 • Justyna Kuszewska – skrzypce
  j.kuszewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Krzysztof Komendarek-Tymendorf – altówka
  k.komendarektymendorf@sm.edu.gdynia.pl
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
  j.rudkastefaniak@sm.edu.gdynia.pl
 • Jadwiga Moskal – kontrabas
  j.moskal@sm.edu.gdynia.pl
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
  k.karbowiak@sm.edu.gdynia.pl
 • Jan Kowalczyk – gitara
  j.kowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
  m.jendakujawa@sm.edu.gdynia.pl
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
  d.borowskikrac@sm.edu.gdynia.pl
 • Dorota Szyperska – gitara
  d.szyperska@sm.edu.gdynia.pl
 • Carlos Pena-Montoya – harfa
  c.penamontoya@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Jadwiga Moskal – kierownik sekcji, kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
  k.karbowiak@sm.edu.gdynia.pl
 • Maria Perucka – skrzypce
  m.perucka@sm.edu.gdynia.pl
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
  m.skorupa@sm.edu.gdynia.pl
 • Krzysztof Komendarek-Tymendorf – altówka
  k.komendarektymendorf@sm.edu.gdynia.pl
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
  m.mruczek@sm.edu.gdynia.pl
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
  m.jendakujawa@sm.edu.gdynia.pl
 • Jan Kowalczyk – gitara
  j.kowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Carlos Pena-Montoya – harfa
  c.penamontoya@sm.edu.gdynia.pl

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
  h.brzozowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
  m.radziejewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Beata Duchniewicz – fagot
  b.duchniewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Jacek Piastowski – saksofon
  j.piastowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Piotr Pożakowski – waltornia
  p.pozakowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
  g.karlowicz@sm.edu.gdynia.pl 
 • Jakub Falkowski – trąbka
   j.falkowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
  m.rogowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Tomasz Siedlik – perkusja
  t.siedlik@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Jolanta Kowalczyk – obój
  jkowalczyk@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Łącka – flet
  h.lacka@sm.edu.gdynia.pl
 • Hanna Brzozowska – flet 
  h.brzozowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Karol Respondek – klarnet
  k.respondek@sm.edu.gdynia.pl
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
  e.naczkjankowska@sm.edu.gdynia.pl
 • Jacek Piastowski – saksofon
  j.piastowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Piotr Pożakowski – waltornia
  p.pozakowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Grzegorz Karłowicz  – trąbka
  g.karlowicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Marek Rogowski – akordeon
  m.rogowski@sm.edu.gdynia.pl
 • Szczepan Polewski – perkusja
  s.polewski@sm.edu.gdynia.pl

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
  b.forkiewicz@sm.edu.gdynia.pl
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew
  m.borowskagasik@sm.edu.gdynia.pl

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska|
  m.kaminska@sm.edu.gdynia.pl

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Paula Ptach-Dembska – kierownik sekcji, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  j.galubinska@sm.edu.gdynia.pl
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
  k.nowinska@sm.edu.gdynia.pl
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
  e.laguna@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Płocka – chór
  m.plocka@sm.edu.gdynia.pl
 • Leszek Gołąb – orkiestra
  l.golab@sm.edu.gdynia.pl
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy
  k.pytlik@sm.edu.gdynia.pl

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – kształcenie słuchu, zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
  r.kurylakgolab@sm.edu.gdynia.pl
 • Liliana Pęśko – kształcenie słuchu, formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
  l.pesko@sm.edu.gdynia.pl
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
  t.swiercz@sm.edu.gdynia.pl
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki, formy muzyczne, zasady muzyki
  a.pecherzewskahadrych@sm.edu.gdynia.pl
 • Marta Płocka – chór
  m.plocka@sm.edu.gdynia.pl
 • Leszek Gołąb – orkiestra
  l.golab@sm.edu.gdynia.pl
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
  a.chilewska@sm.edu.gdynia.pl
 • Agnieszka Swarra – psychologia
  a.swarra@sm.edu.gdynia.pl
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

III Ogólnopolski Internetowy Konkurs Pianistyczny – Leżajsk, 1.07-30.09.2021

WYRÓŻNIENIE – Joanna Kotuk – fortepian

WYRÓŻNIENIE – Iwo Sypniewski – fortepian

WYRÓŻNIENIE – Lena Nalezińska – fortepian

uczniowie mgr Moniki Sendrowskiej

—–

1 Nadmorski Festiwal Gitarowy w Gdyni – Gdynia, 30.09-2.10.2021

II NAGRODA w gr. I – Natalia Maszke 

uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

III NAGRODA w gr. I – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

V Festiwal Polskiej Muzyki Gitarowej – Tczew, 28.10.2021

II MIEJSCE w kat. I – Michał Sitek

uczeń mgr. Jana Kowalczyka

III MIEJSCE w kat. I – Michalina Ciemięga 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

I MIEJSCE w kat. III – Oliwia Tymińska 

II MIEJSCE w kat. III – Aleksandra Pakuła

III MIEJSCE w kat. III – Natalia Maszke

uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

Festiwal Muzyki Słowiańskiej – Tczew, 18.11.2021

I MIEJSCE w gr. III – Norbert Radwan – saksofon

uczeń mgr. Jacka Piastowskiego

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Nadia Butkiewicz – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Kinga Andrzejewska – skrzypce

uczennica mgr Danuty Szarek

—-

VI Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów w ramach Festiwalu Forte ( edycja online) – 15.11-25.11.2021

TYTUŁ LAUREATA – Łucja Józefko – skrzypce

uczennica mgr Magdaleny Sieklickiej

TYTUŁ LAUREATA – Agata Leo – skrzypce

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

—–

XV Konkurs Pianistyczny „Muzyka Krajów Ndbałtyckich” – Wejherowo, 25.11.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Maria Kotuk

uczennica mgr Agnieszki Stankowskiej

—–

5. Spotkania Oboistów – Gdynia, 26-27.11.2021

I MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA – Aleksandra Bobrowska

II MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA – Aleksandra Kunicka

III MIEJSCE – Aleksandra Romasz

uczennice mgr Jolanty Kowalczyk

—–

XIII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA – Jelenia Góra, 27-28.11.2021

III MIEJSCE w gr. I – Natalia Maszke

uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

—–

VII Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej – 7-8.12.2021

II MIEJSCE w gr. II – Wiktoria Pietrzykowska

uczennica mgr Agnieszki Wesołowskiej

II MIEJSCE w kat. zespołów kameralnych 

zespół:

Agata Leo – skrzypce I

Klara Kruczkowska – skrzypce II

Karolina Jank – skrzypce III

Ignacy Leo – wiolonczela

Wiktoria Pietrzykowska – klawesyn

przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska oraz mgr Agnieszka Wesołowska

—–

King’s Peak Competition (online) – USA, winter 2021-2022

I MIEJSCE w gr. B – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

VI Paris International Competition ( online) – Paryż ( Francja), 1.12.2021-1.01.2022

I MIEJSCE w kat. C – Zofia Bork-Komorowska – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

III MIEJSCE w kat. B – Łucja Józefko – skrzypce

uczennica mgr Magdaleny Sieklickiej

—–

XII Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera (online) – Kwidzyn, 7.01.2022

III MIEJSCE – Norbert Radwan – saksofon

WYRÓŻNIENIE – Filip Pienczk – saksofon

uczniowie mgr. Jacka Piastowskiego

WYRÓŻNIENIE – Zofia Bork-Komorowska – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

—–

III Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fletowy  „Śpiewające Fleciki” – Wrocław, 9.01.2022

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Nadia Butkiewicz 

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Pola Swystun

uczennice mgr Moniki Tamulewicz

—–

VI Ogólnopolski Festiwal Fagotowy – Wadowice, 14-15.01.2022

DYPLOM SREBRNY FAGOT – Anna Duch

DYPLOM SREBRNY FAGOT – Mateusz Serafin

uczniowie mgr Beaty Duchniewicz

—–

1st Tiziano Rossetti International Music Competition (online) – Lugano (Szwajcaria), grudzień 2021

2 MIEJSCE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

XXII Sokołowski Konkurs Kultury Muzycznej (online) – Sokołów, 21.01- 12.02.2022

NAGRODA I STOPNIA w kat. IV – duet Violinki:

Agata Leo – skrzypce

Łucja Józefko – skrzypce

przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska

—–

VI Tokyo International Music Competition (online) – 1.02-1.03.2022

I MIEJSCE w kat. D – Tomasz Tamulewicz – gitara

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

I MIEJSCE w kat. A – Rita Gorajek – flet

uczennica mgr Moniki Tamulewicz

II MIEJSCE flute-guitar kat. C :

Zofia Bork-Komorowska – flet

Tomasz Tamulewicz – gitara

przygotowanie zespołu mgr Monika Tamulewicz oraz mgr. Dariusz Borowski-Krać

—–

VI Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych – Kielce, 10-13.03.2022

WYRÓZNIENIE II st. w kat. 4 grupa I – Norbert Radwan – saksofon

uczeń mgr. Jacka Piastowskiego

—–

V Ogólnopolski Konkurs „W Barokowym Stylu” (edycja online) – 14.02.- 6.03.2022

TYTUŁ LAUREATA – Wiktoria Pietrzykowska – klawesyn

uczennica mgr Agnieszki Wesołowskiej

TYTUŁ LAUREATA – Joanna Kotuk – fortepian

uczennica mgr Moniki Sendrowskiej

TYTUŁ LAUREATA – Dagmara Kędzia – fortepian

uczennica mgr Anny Rumińskiej

—–

I Ogólnopolski Konkurs Duetów Dziecięcych Duettino (online) – Warszawa, 10-12.03.2022

I MIEJSCE w gr. II – duet Violinki:

Łucja Józefko – skrzypce

Agata Leo – skrzypce

przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska

—–

IV Konkurs Wiolonczelowy CELLOLOVE (online) – Kraków, 9-11.03.2022

I MIEJSCE w gr. 2 – Konrad Martuszewski

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

XXVII Kaszubskie Spotkania Akordeonowe – Kościerzyna, 23.03.2022

WYRÓŻNIENIE w kat. III – Jakub Freitag

uczeń mgr. Marka Rogowskiego

—–

Konkurs Etiud w ramach III Katowickich Dni Klarnetu – 27.29.03.2022

BRĄZOWY DYPLOM w gr. II – Zuzanna Kołodziejska

uczennica mgr Katarzyny Rywalskiej

—–

II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowe Bajeczne Skrzypce – Gdynia, 1-2.04.2022

I MIEJSCE ex aequo w gr. I – Justyna Kotuk 

uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

III MIEJSCE ex aequo w gr. I – Hanna Zmuda

uczennica mgr Justyny Kuszewskiej

I MIEJSCE ex aequo w gr. II – Antoni Grudziński

uczeń mgr Justyny Kuszewskiej

III MIEJSCE ex aequo w gr. II – Karolina Jank

uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. II  – Marta Dokrzewska 

uczennica mgr Danuty Szarek

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Klara Gorajek

uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

I MIEJSCE ex aequo w gr. IIII – Łucja Józefko

uczennica mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolskiej

II MIEJSCE ex aequo w gr. III – Kinga Andrzejewska 

uczennica mgr Danuty Szarek

III MIEJSCE ex aequo w gr. III – Hubert Kunc

uczeń mgr Danuty Szarek

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Maria Teska 

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

I MIEJSCE ex aequo w gr. IV – Agata Leo

uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

II MIEJSCE ex aequo w gr. IV – Ida Panufnik

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

III MIEJSCE w gr. IV – Zuzanna Sobocińska

uczennica mgr Danuty Szarek

III MIEJSCE ex aequo w gr. V – Łucja Kirszensztein

uczennica mgr Karoliny Vallo Sutt

—–

VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Młodzi Czarodzieje Gitary” – Dobczyce, 7.04.2022

III MIEJSCE w kat. III – Tomasz Tamulewicz 

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

XXIII Gdyński Przegląd Duetów Fortepianowych „Dialogi Fortepianowe” im. Ewy Grabe-Zaremby – Gdynia, 11.04.2022

I MIEJSCE w gr. II – duet: Adam Sitek, Lidia Osowska 

przygotowanie mgr Marzena Termen oraz mgr Emilia Kurek-Bałandynowicz

III MIEJSCE w gr. II – duet: Maria Kotuk, Aleksandra Wróblewska

przygotowanie: mgr Agnieszka Stankowska oraz mgr Marzena Szczepańska

WYRÓŻNIENIE w gr. I – duet: Sandra Wilniewczyc, Łucja Grzelak

przygotowanie: mgr Karolina Strongowska oraz mgr Emilia Kurek-Bałandynowicz

—–

VIII Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy, Kowalewo Pomorskie, 11.04-12.04.2022

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Ignacy Leo – wiolonczela

uczeń mgr. Mariusza Mruczka

—–

Europe Open Online Music Competition 2022, spring edition 2022 – Belgrad (Serbia)

I MIEJSCE w kat. VI – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Opus 2022” (online) – Kraków, 12.04

I MIEJSCE w kat. B – Tomasz Tamulewicz – gitara

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

II MIEJSCE w kat. A – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

II MIEJSCE w kat. A – Zofia Bork-Komorowska – flet

uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej

WYRÓŻNIENIE w kat. A – Aleksandra Kunicka – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

XXIII Kłodzki Konkurs i Festiwal Muzyczny GITARIADA – Kłodzko, 22-23.04.2022

III MIEJSCE ex aequo w gr III – Natalia Maszke

uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

XVI Żyrardowskie Spotkania Skrzypcowe – Żyrardów, 29.04.2022

I MIEJSCE ex aequo w gr. I – Łucja Józefko 

uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

IV MIEJSCE ex aequo w gr. I – Antoni Grudziński

uczeń mgr Justyny Kuszewskiej

—–

XX Konkurs Młodej Blachy „Szansa na sukces” – Gdynia, 25.04.2022

I MIEJSCE – Paweł Rywalski – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

II MIEJSCE ex aequo:

Jakub Tamborek – waltornia

Stanisław Żawrocki – waltornia

uczniowie dr. hab. Piotra Pożakowskiego

Emmanuel Hołoga – trąbka

uczeń mgr. Grzegorza Karłowicza

IV MIEJSCE ex aequo – Franciszek Łaba – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

V MIEJSCE ex aequo:

Oleg Łagodziński – waltornia

Jakub Grześkiewicz – waltornia

uczniowie dr. hab. Piotra Pożakowskiego

Natanael Hołoga – puzon

uczeń mgr. Marka Sikory

WYRÓŻNIENIA:

Ina Krasuska – puzon

uczennica mgr. Marka Sikory

Michał Szcześniak – trąbka

uczeń mgr. Grzegorza Karłowicza

Stanisław Reichel – trąbka

Maksymilian Grombliniak – trąbka       

Dawid Nocuń – trąbka

Kacper Romanowski – trąbka 

uczniowie mgr. Jakuba Falkowskiego                   

—–

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny CHOPIN W ROLI GŁÓWNEJ – Miastko, 29.04.2022

WYRÓŻNIENIE II stopnia – Adam Sitek – fortepian

uczeń mgr Marzeny Termen

—–

VI Festiwal Gitarowy na Zamku – Golub-Dobrzyń, 5.05.2022

II MIEJSCE – Oliwia Tymińska

III MIEJSCE – Natalia Maszke

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Pakuła

uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

WYRÓŻNIENIE – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

IX Festiwal Muzyki Filmowej – Tczew, 13.05.2022

I MIEJSCE w kat. TRIA:

Filip Pienczk – saksofon

Norbert Radwan – saksofon

Franciszek Łuczkiewicz – saksofon

przygotowanie – mgr Jacek Piastowski

WYRÓŻNIENIE – Anastazja Józefko – fortepian

uczennica mgr Agnieszki Stankowskiej

—–

XIV Chełmżyński Konkurs Gitarowy dla uczniów szkół muzycznych I st. – Chełmża, 16.05.2022

NAGRODA I STOPNIA – Michalina Ciemięga – gitara

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

—–

XIV Konkurs Młodego Gitarzysty – Kartuzy, 19.05.2022

II MIEJSCE w gr. I – Michał Sitek

uczeń mgr. Jana Kowalczyka

III MIEJSCE ex aequo w gr. II – Michał Szwocher 

uczeń mgr Doroty Szyperskiej

II MIEJSCE ex aequo w gr. III – Aleksandra Pakuła

II MIEJSCE ex aequo w gr. III – Oliwia Tymińska

uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy

III MIEJSCE ex aequo w gr. III – Tomasz Tamulewicz

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

—–

XV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej (online) – Leżajsk, 19.05.2022

II MIEJSCE w kat. IV kwintet Klawesmyki

Agata Leo – skrzypce

Klara Kruczkowska – skrzypce

Karolina Jank – skrzypce

Ignacy Leo – wiolonczela

Wiktoria Pietrzykowska – klawesyn

przygotowanie: mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska oraz mgr Agnieszka Wesołowska

—–

IX Makroregionalny Konkurs Fletowy – Gdańsk-Wrzeszcz, 19.05.2022

III MIEJSCE ex aequo w gr. II – Nadia Butkiewicz 

III MIEJSCE ex aequo w gr. II – Pola Swystun 

uczennice mgr Malwiny Radziejewskiej

III MIEJSCE ex aequo w gr. III – Katarzyna Sanecka

uczennica mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Zofia Bork-Komorowska

uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Pola Mańkowska 

uczennica mgr Hanny Brzozowskiej

—–

XXIII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy ( online) – 20.05.2022

II MIEJSCE w gr. II – Kinga Andrzejewska 

uczennica mgr Danuty Szarek

—–

XXIII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy – Gdańsk-Orunia, 20.05.2022

III MEISJCE w gr. II – Ida Panufnik 

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—– 

I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny Wy-Grajcie Razem (online) – Nowy Dwór Mazowiecki, 25.05.2022

WYRÓŻNIENIE – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

I Ogólnopolski Konkurs Obojowo-Fagotowy dla Młodych Wykonawców (online) – Pabianice, 25-26.05.2022

III MIEJSCE w gr. I – Aleksandra Kunicka – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

IX Makroregionalny Konkurs Gitarowy im. Jerzego Gładysia – Olsztyn, 26-28.05.2022

III MIEJSCE w gr. I – Michalina Ciemięga 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

—–

VI Ogólnopolski Konkurs w ramach Festiwalu Presto (online) – 16.05.- 29.05.2022

DYPLOM LAUREATA oraz TYTUŁ OSOBOWOŚCI – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

DYPLOM LAUREATA – Kinga Andrzejewska – skrzypce

uczennica mgr Danuty Szarek

—–

II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej KraCamera 2022 (online) – Kraków, 20.05-1.06.2022

II MIEJSCE w sekcji duety fortepianowe kat. A – duet fortepianowy

Adam Sitek i Lidia Osowska

przygotowanie: mgr Marzena Termen oraz mgr Emilia Kurek-Bałandynowicz

III MIEJSCE w sekcji zespoły smyczkowe kat. A – duet wiolonczelowy KonZosCello

Konrad Martuszewski i Zofia Śleszyńska

WYRÓŻNIENIE w sekcji zespoły smyczkowe kat. A – duet wiolonczelowy Petticello

Rita Głaszcz i Sara Włodarczyk

przygotowanie zespołów: mgr Jadwiga Rudka-Stefaniak

—–

VIII Konkurs Młodych Talentów Czerwionka 2022 (online) – Czerwionka-Leszczyny, 10.05-1.06.2022

I MIEJSCE w grupie B – Adam Sitek – fortepian

uczeń mgr Marzeny Termen

—–

Pomorski Konkurs Instrumentów Dętych dla Szkół Muzycznych I stopnia – Gdańsk, 2.06.2022

III MIEJSCE ex aequo w gr. I – Anna Duch – fagot

uczennica mgr Beaty Duchniewicz

III MIEJSCE ex aequo w gr. I – Aleksandra Kunicka – obój 

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Piotr Kujawa – klarnet 

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Stefan Żawrocki – klarnet

uczniowie mgr Katarzyny Rywalskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Pola Swystun – flet

uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej

II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Katarzyna Sanecka – flet

uczennica mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Zofia Bork-Komorowska – flet

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Nadia Butkiewicz – flet

uczennice mgr Malwiny Radziejewskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Martyna Demczuk – fagot

uczennica mgr Beaty Duchniewicz

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Katarzyna Rojek – flet

uczennica Hanny Brzozowskiej

II MIEJSCE w gr. III – Paweł Rywalski

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

IX  North International Music Competition (online) – Stockholm ( Szwecja), 25.04-11.06.2022

III MIEJSCE w III kat. – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

XXII Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz – Olsztyn, 17-18.06.2022

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Grzegorz Bucholc 

uczeń mgr Karoliny Strongowskiej

—–

VIII Nadbałtycki Konkurs Duetów Smyczkowych – Gdańsk, 19.06.2022

I MIEJSCE  – Agata Leo i Łucja Józefko

uczennice mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

II MIEJSCE  – Ida Panufnik i Julia Żornaczuk

uczennice mgr Beaty Glazy-Sutt

III miejsce – Klara Gorajek i Rita Gorajek

przygotowanie: mgr Malwina Radziejewska oraz Katarzyna Doliwa-Dobrowolska

III MIEJSCE – Berenika Kania i Kornelia Lorbiecka

przygotowanie: dr Krzysztof Komendarek-Tymendorf oraz mgr Justyna Kuszewska

WYRÓŻNIENIE  – Karolina Jank i Klara Kruczkowska

uczennice mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej

WYRÓŻNIENIE  – Zuzanna Zawadzka i Jan Białoś

przygotowanie: dr Krzysztof Komendarek-Tymendorf oraz mgr Mariusz Mruczek

—–

Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy (online) – Kraków, 13-14.06.2022

III MIEJSCE w gr. II – Kinga Andrzejewska

uczennica mgr Danuty Szarek

—–

I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny „Festiwal Młodego Wirtuoza” – Bydgoszcz, 15-22.06.2022

II MIEJSCE w kat. B – Jakub Freitag – akordeon

uczeń mgr. Marka Rogowskiego

—–

Vivaldi International Music Competition (online) –  2 edition 2022

I MIEJSCE duet:

Ida Panufnik – skrzypce

Julia Żornaczuk – skrzypce

przygotowanie: mgr Beata Glaza-Sutt

—–

VI Geneva International Music Competition –  Geneva (Szwajcaria)1.06.-1.07.2022

I MIEJSCE w kat. B – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

—–

The Muse International Music Competition – Athens ( Grecja), 1.07.2022

II MIEJSCE w kat. B – Konrad Martuszewski – wiolonczela

uczeń mgr Jadwigi Rudka-Stefaniak

 

 

 

 

 

 

II stopień

Internetowy Konkurs Pianistyczny „Od siedmiolatka do Nastolatka”- Dębica, 15.06.2021 – 7.09.2021

II MIEJSCE – Emilia Sanecka – fortepian

uczennica mgr Marzeny Termen

—–

Music Competition Online 2021 – Opus Artis Paris ( Francja), 15.06-10.09.2021

I NAGRODA – Wiktoria Chruścińska – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

1 Nadmorski Festiwal Gitarowy w Gdyni – Gdynia, 30.09-2.10.2021

II NAGRODA w gr. II – Anna Borowiak 

uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

III NAGRODA w gr. I – Wiktoria Borek 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

—–

XL Konkurs Młodego Muzyka – Szczecinek, 7-9.10.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

XXVIII Poznański Konkurs Instrumentów Dętych im. Prof. Mieczysława Koczorowskiego – Poznań, 12-13. 11. 2021

I MIEJSCE w gr. V – Anna Kochańska -flet

II MIEJSCE w gr. IV – Aleksandra Schulz – flet

uczennice mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE w gr. V – Nadia Bazarnik – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

IX Ogólnopolski Konkurs im. Ludwika Lutaka – Kraków, 18-20.11.2021

II MIEJSCE w kat. waltornia – Mateusz Klimek

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

VI Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów w ramach Festiwalu Forte ( edycja online) – 15.11-25.11.2021

TYTUŁ LAUREATA – Zofia Sobczyk

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Rojek – skrzypce

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

5. Spotkania Oboistów – Gdynia, 26-27.11.2021

I MIEJSCE oraz GRAND PRIX i NAGRODA SPECJALNA – Wiktoria Chruścińska

I MIEJSCE – Łukasz Ganczarek

II MIEJSCE – Nadia Bazarnik

III MIEJSCE – Maria Hołomiej

WYRÓŻNIENIE I st. – Lidia Stożyńska

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—-

VIII Ogólnopolski Festiwal Fagotowo-Obojowy – Bytom, 1-2.12.2021

III MIEJSCE w kategorii oboju – Łukasz Ganczarek

uczeń mgr Jolanty Kowalczyk

—–

VI Ogólnopolski Konkurs Waltornistów im. prof. Edwina Golnika – Łódź, 6-9.12.2021

I MIEJSCE – Mateusz Klimek

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Zimowe Impresje” – Kraków 11-12.12.2021

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Emilia Sanecka

uczennica mgr Marzeny Termen

—–

International Music Competition „Best Beethoven Performance” ( online) – Londyn ( Anglia) 17.11-17.12.2021

I MIEJSCE – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

II MIEJSCE – Helena Król – fortepian

—–

International Moscow Music Online Competition – Moskwa ( Rosja), 31.12.2021

II miejsce – Wiktoria Chruścińska – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

King’s Peak Competition (online) – USA, winter 2021-2022

I MIEJSCE w gr. D – Maria Pańczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

II MIEJSCE – Helena Król – fortepian

—–

XXI Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego – Łomianki, 11.12.2021

II MIEJSCE w kat. D – Maria Pańczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

V Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Jadwigi Kaliszewskiej – Poznań, 16-18.12.2021

III MIEJSCE – Maria Pańczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

5th Nouvelles Etoiles-Online Music Competition – Paryż (Francja) 20.11.21- 31.01.2022

I MIEJSCE – Łukasz Ganczarek – obój

II MIEJSCE – Nadia Bazarnik – obój

II MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

III MIEJSCE – Aleksandra Rojek – skrzypce

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

1st Tiziano Rossetti International Music Competition (online) – Lugano (Szwajcaria), grudzień 2021

1 MIEJSCE w kat. B – Maria Pańczyk – skrzypce

2 MIEJSCE w kat. B – Weronika Martuszewska – skrzypce

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

3 MIEJSCE w kat. zespołów – duet:

Weronika Martuszewska – skrzypce

Wiktoria Martuszewska – skrzypce

przygotowanie zespołu prof. Małgorzata Skorupa oraz mgr Jadwiga Moskal

—–

International Internet Art Competition „The Key to Talent” – Lida ( Białoruś), 21.01-31.01.2022

GRAND PRIX – Jakub Leżohupski – fortepian

uczeń mgr Marzeny Termen

—–

VIII Odin International Music Online Competiton – 7-22.02.2022

II MIEJSCE w kat. III – Łukasz Ganczarek – obój

uczeń mgr Jolanty Kowalczyk

—–

VI Międzynarodowy Pianistyczny Konkurs Chopinowski – Turzno, 19-20.02.2022

WYRÓŻNIENIE – Franciszek Lewandowski

uczeń dr. Rafała Lewandowskiego

—–

I Konkurs Skrzypcowy „Paganini w Puławach” – Puławy, 21-22.02.2022

I MIEJSCE w gr. 2 – Maria Pańczyk 

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

IX Młodzieżowy Konkurs na skrzypce solo im. Tadeusza Wrońskiego – Tomaszów Mazowiecki, 24-26.02.2022

III MIEJSCE ex aequo w grupie starszej – Maria Pańczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—-

Cap Ferret Music Open 2022 Junior & Masters (online) – Cap Ferret (Francja), 20-27.02.2022

I MIEJSCE w kat. V – Zofia Pałasz – fortepian

uczennica mgr Marzeny Termen

—–

London Classical Music Competition – Londyn, 30.12.2021 – 25.02.2022

I MIEJSCE – Łukasz Ganczarek – obój

II MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój

III MIEJSCE – Nadia Bazarnik – obój

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

IV MIEJSCE – Aleksandra Rojek – skrzypce

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy – Toruń, 24.02.2022

WYRÓŻNIENIE – Maria Pańczyk 

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

II International Gloria Artis Music Competition – Wiedeń, 25.02.2022

I MIEJSCE w kat. D – Zofia Sobczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

I MIEJSCE w kat. E – Łukasz Ganczarek – obój

II MIEJSCE w kat. D – Wiktoria Chruścińska – obój

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—–

International Music Competition „Best Chopin Performance” ( online) – Londyn (Anglia) 1.02-1.03.2022

I MIEJSCE w kat. V – Helena Król – fortepian

—–

VI Tokyo International Music Competition (online) – 1.02-1.03.2022

III MIEJSCE violin duo kat. D:

Weronika Martuszewska – skrzypce

Wiktoria Martuszewska – skrzypce

przygotowanie zespołu mgr Jadwiga Moskal

—–

V Ogólnopolski Konkurs „w Barokowym Stylu” (edycja online) – 14.02.- 6.03.2022

TYTUŁ LAUREATA – Rozalia Barszcz – skrzypce

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

VI Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych – Kielce, 10-13.03.2022

I MIEJSCE w kat. 5 grupa II – Wiktoria Chruścińska – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

III MIEJSCE w kat. 3 grupa II – Aleksandra Schulz – flet

WYRÓŻNIENIE I st. w kat 3 grupa II – Konrad Hennig – flet

WYRÓŻNIENIE II st. w kat. 3 grupa II – Kinga Brzezińska – flet

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE w kat. 2 grupa II – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

Grand Metropolitan International Music Competition 2022 ( online) – Montreal (Canada), 28.02-31.03.2022

GOLD MEDALIST – Zofia Sobczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowe Bajeczne Skrzypce – Gdynia, 1-2.04.2022

III MIEJSCE ex aequo w gr. VII – Rozalia Barszcz

III MIEJSCE ex aequo w gr. VIII – Aleksandra Rojek

uczennice mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

V Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki im. Franciszka Wesołowskiego – Łomża, 2.04.2022

TYTUŁ LAUREATA – Michał Dokrzewski

uczeń mgr Anny Pęcherzewskiej-Hadrych

—–

II Gdański Konkurs Fletowy – Gdańsk, 4.04.2022

I MIEJSE w gr. I – Kinga Brzezińska

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Anna Tutkowska

I MIEJSCE w gr. II – Aleksandra Schulz

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Anna Maria Kochańska

II MIEJSCE w gr. III – Konrad Hennig

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Julianna Radtke

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

—–

XX Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy (online) – Sochaczew, 4-8.04.2022

III MIEJSCE w gr. Iv – Aleksandra Schulz 

uczennica mgr Hanny Łąckiej

—–

XX Międzynarodowy Konkurs Interpretacji „Pro Bohemia 2022” – Ostrawa (Czechy), 7-10.04.2022

I MIEJSCE i TYTUŁ LAUREATA w kat. IV – Mateusz Klimek – waltornia

III MIEJSCE w kat. III – Cyprian Chomik

uczniowie dr. hab. Piotra Pożakowskiego

—–

XVI Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów – Rybnik, 6.04-9.04.2022

I MIEJSCE w gr. IV – Maria Pańczyk – skrzypce

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Antonina Zgółka – skrzypce

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

—–

IV Gorzowski Turniej Stroikowy – Gorzów Wielkopolski, 20-21.04.2022

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Wiktoria Lessnau – klarnet

uczennica mgr. Karola Respondka

—–

Europe Open Online Music Competition 2022, spring edition 2022 – Belgrad (Serbia)

II MIEJSCE w kat. duetów – duet „MARTSISTERS” 

Wiktoria Martuszewska – skrzypce

Weronika Martuszewska – skrzypce

przygotowanie zespołu prof. Małgorzata Skorupa

—–

IX Roma International Music Competition (online) – Rzym ( Włochy), 1.04-1.05.2022

II MIEJSCE w kat. D – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

II MIEJSCE w kat. E – Weronika Martuszewska – skrzypce

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

—-

XLI Konkurs Młodego Muzyka –  Szczecinek, 5.05-7.05.2022

III MIEJSCE w gr. III – Aleksandra Schulz – flet

uczennica mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Nadia Bazarnik – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

—–

International Music Competition „Best Tchaikovsky Performance” ( online) – Londyn (Anglia), 2.04-7.05.2022

I MIEJSCE w gr. IV – Zofia Pałasz – fortepian

II MIEJSCE w gr. IV – Emilia Sanecka – fortepian

uczennice mgr Marzeny Termen

—–

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Opus 2022” (online) – Kraków, 12.04

I MIEJSCE w kat. B – Aleksandra Schulz – flet

III MIEJSCE w kat. C – Kinga Brzezińska – flet

III MIEJSCE w kat. D – Anna Kochańska – flet

WYRÓŻNIENIE w kat. C – Anna Tutkowska – flet

uczennice mgr Hanny Łąckiej

III MIEJSCE w kat. D – Łukasz Ganczarek – obój

uczeń mgr Jolanty Kowalczyk

WYRÓŻNIENIE w kat. B – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

WYRÓŻNIENIE w kat. G – duet Martsisters

Weronika i Wiktoria Martuszewskie – skrzypce

przygotowanie: prof. Małgorzata Skorupa

—–

Tiziano Rosetti International Music Competition – Lugano ( Szwajcaria) – kwiecień 2022

I MIEJSCE – Zofia Sobczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

XII Wojewódzki Konkurs „Masz Talent” – Gdańsk, 7.05.2022

DYPLOM LAUREATA – Laura Rutkowska – skrzypce

uczennica mgr Beaty Glaza-Sutt

—–

I Ogólnopolski Konkurs Obojowo-Fagotowy dla Młodych Wykonawców (online) – Pabianice, 25-26.05.2022

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Nadia Bazarnik – obój

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Wiktoria Chruścińska – obój

WYRÓŻNIENIE w gr. IV – Łukasz Ganczarek – obój

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

—–

VI Ogólnopolski Konkurs w ramach Festiwalu Presto (online) – 16.05.- 29.05.2022

DYPLOM LAUREATA – Wiktoria Martuszewska – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

VI Ogólnopolskie Konfrontacje Skrzypcowe – Gdynia, 28.05.2022

II MIEJSCE ex aequo w gr. I – Wiktoria Martuszewska

II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Weronika Martuszewska

II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Zofia Sobczyk

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

—–

International Youth Music Competitions Atlanta – Classical Music International Competition – Atlanta (USA), maj 2022

I MIEJSCE – Zofia Sobczyk – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

2022 Quebec Music Competition ( online) – Quebec ( Kanada) 6.06.2022

PLATINUM MEDAL – Antonina Zgółka – skrzypce

PLATINUM MEDAL – Zofia Sobczyk – skrzypce

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

—–

Konkurs Skrzypcowy „Jak Wieniawski” – Lublin, 4.06.2022

IV MIEJSCE – Weronika Martuszewska – skrzypce

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

—–

Great Composers Competition – Rising Talents of Europe ( 6th edition ) – Londyn ( Anglia), 8.05-8.06.2022

I MIEJSCE w gr. IV – Aleksandra Schulz – flet

uczennica mgr Hanny Łąckiej

 

138

I stopień 2021/2022

119

I stopień 2020/2021

51

I stopień 2019/2020

86

I stopień 2018/2019

98

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

99

II stopień 2021/2022

117

II stopień 2020/2021

43

II stopień 2019/2020

45

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

konkursy

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Our Team
work
Zdjecia
Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 16 września 2019 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec

Rada Rodziców – kontakt: radarodzicowgdynia@gmail.com  

rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!