Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
aktualnosci

Serdecznie zapraszamy Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli
na Koncert „Korepetycje z Mozarta”, który odbędzie się w sali koncertowej szkoły 18 października br. o godz. 18:00.
Wejściówki do odbioru w sekretariacie szkoły.


W związku z Jubileuszem 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego
w Gdyni zapraszamy na koncerty

Szczegóły dotyczące udziału mieszkańców w koncercie jubileuszowym w Teatrze Muzycznym dostępne są na stronie: www.gdynia.pl

 


PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SM I st. klasy I-III cykl 6-letni 2019-2020

SM I st. klasy IV-VI cykl 6-letni, kl. I-IV cykl 4-letni

Plan zajęć chóru i orkiestry SM I st 2019-2020

Plan SM II st. 2019-20


Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 kwietnia br. obowiązuje nowy Regulamin Magazynu Instrumentów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Opłata za wypożyczenie instrumentu w szkole wynosi 30 zł miesięcznie


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.


Opłata za wypożyczenie instrumentu:

30,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

aktualnosci
zycieszkoly

z życia Szkoły

Kolejny koncert dla gdyńskich melomanów poprowadziła p. wicedyr. Jadwiga Moskal, a młodzież SM I i II st. powitała wiosnę muzyką kameralną. Uczniowie wystąpili w ciekawych składach instrumentalnych. Zabrzmiały utwory wielu słynnych kompozytorów klasycznych i romantycznych oraz niecodzienne prezentacje czytaj dalej

W sobotę 15 grudnia 2018 r. odbył się drugi w tym roku szkolnym koncert w ramach cyklu „Scena dla Młodych ” – „Muzycznych prezentów moc”, na którym zaprezentowali się uczniowie i nauczyciele Sekcji InstrumentówSmyczkowych, Gitary i Harfy, zarówno SM I, jak i II st. Wystąpili także uczniowie klas fortepianu oraz czytaj dalej

Dnia 11 listopada odbył się w naszej szkole koncert „Muzyczna dla Niepodległej” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na koncert zostały zaproszone władze Miasta Gdyni, melomani i sympatycy naszej Szkoły. Podobnie jak w dniu 10 listopada na koncercie zabrzmiały utwory polskich kompozytorów. Ze względu na czytaj dalej

Dnia 10 listopada odbył się w naszej szkole kolejny koncert z cyklu „Scena dla młodych” – „Muzycznie i patriotycznie”. Stanowił on niejako preludium przed uroczystościami związanymi z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, dlatego zabrzmiała w wykonaniu naszych uczniów głównie muzyka czytaj dalej

W dniu 11 października 2018 r. w Sali Koncertowej naszej Szkoły odbyło się Pasowanie na Ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni. Uroczystość rozpoczęła się krótkim koncertem, na którym wystąpiły uczennice:  Zofia Bork-Komorowska, kl.II/6,  Paulina Hilla, kl.III/6 oraz Marcelina Komarnicka, kl.II/4. czytaj dalej

Dnia 1 października był obchodzony na całym świecie „Międzynarodowy  Dzień Muzyki”, w którego obchody przyłączyła się również i nasza szkoła organizując koncert. Samym inicjatorem oraz pomysłodawcą tego ważnego dla świata wydarzenia był w 1975 roku wybitny amerykański skrzypek Yehudi Menuhin, czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – kierownik sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Regina Borek – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Karolina Strongowska / Anna Rumińska – fortepian główny, akompaniament
 • Igor Torbicki  – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

II STOPIEŃ

 • Małgorzata Zimińska – opiekun sekcji, akompaniament
 • Marzena Termen – fortepian główny
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
 • Daniel Ziomko – fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian obowiązkowy
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
 • Justyna Kuszewska / Anita Broniewska-Telega – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
 • Jadwiga Moskal / Klaudia Karbowiak – kontrabas
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
 • Dorota Szyperska – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

II STOPIEŃ

 • Klaudia Karbowiak – opiekun sekcji, kontrabas
 • Maria Perucka – skrzypce
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
 • Beata Duchniewicz – fagot
 • Jacek Piastowki – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Tomasz Siedlik – perkusja

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Hanna Brzozowska – flet
 • Hanna Łącka – flet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Karol Respondek – klarnet
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Szczepan Polewski – perkusja

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Cecylia Kaźmierczak – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Maja Pałys – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – kształcenie sluchu, zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
 • Liliana Pęśko – kształcenie słuchu, formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
 • Maja  Pałys – kształcenie słuchu
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki, formy muzyczne, zasady muzyki
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
 • Joanna Adamska – psychologia

[/vc_section]

Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS GITAROWY „OMIS GUITAR FEST” – Omis (Chorwacja), 21.06.2019
III MIEJSCE w gr. III – Hanna Domańska – kl. V/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
———–
XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GITAROWY – Trzęsacz, 7-10.06.2019
I MIEJSCE ex aequo oraz TYTUŁ NAJWIĘKSZEJ NADZIEI FESTIWALU – Wiktoria Borek – kl. IV/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
———–
VIII MAKROREGIONALNY KONKURS GITAROWY im. JERZEGO GŁADYSIA – Olsztyn, 25-26.05.2019
GRAND PRIX – Wiktoria Borek – kl. IV/6
I MIEJSCE – Hanna Domańska – kl. V/6
uczennice mgr Joanny Rutkowskiej
III MIEJSCE – Oliwia Tymińska – kl. III/6
uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy
————
III MIĘDZYNARODOWY KONKURS OSCARA RIEDINGA – Celje (Słowenia), 24-25.05.2019
ZŁOTA NAGRODA oraz III MIEJSCE w gr. II – Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. IV/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej
———–
II GRUDZIĄDZKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH – Grudziądz, 24-25.05.2019
II MIEJSCE – Zofia Bork-Komorowska – flet, kl. II/6
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
III MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój, kl. IV/4
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
———–
VIII MAKROREGIONALNY KONKURS FLETOWY – Gdańsk-Wrzeszcz, 22.05.2019
II MIEJSCE w gr. II – Pola Mańkowska – kl. II/6
uczennica mgr Hanny Brzozowskiej
———–
MAKROREGIONALNY KONKURS Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU – Olsztyn, 20.05.2019
I MIEJSCE – Michał Dokrzewski – kl. V/6
uczeń mgr Joanny Galubińskiej
II MIEJSCE – Daniel Kośnik – kl. IV/4
uczeń mgr Cecylii Kaźmierczak
WYRÓŻNIENIE – Weronika Martuszewska – kl. VI/6
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Chudzik – kl. VI/6
uczennice mgr Joanny Galubińskiej
———–
IV FESTIWAL GITAROWY NA ZAMKU – Golub-Dobrzyń, 18-19.05.2019
III MIEJSCE w gr. II – Oliwia Tymińska – kl. III/6
uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy
II MIEJSCE w gr.III – Hanna Domańska – kl. V/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
———–
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRESTO – Zduńska Wola, 17-19.05.2019
TYTUŁ LAUREATA – Wiktoria Martuszewska – kl. IV/6
TYTUŁ LAUREATA – Rozalia Barszcz – kl. IV/6
WYRÓŻNIENIE – Weronika Martuszewska – kl. VI/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej
———–
V KONKURS PIANISTYCZNY „JOHANN SEBASTIAN BACH NA NOWO ODKRYTY” – Starogard Gdański, 15.05.2019
II MIEJSCE ex aequo – Lidia Osowska – kl. II/6
uczennica mgr Marceliny Gańskiej
———–
XXI MAKROREGIONALNY ORUŃSKI KONKURS SKRZYPCOWY – Gdańsk-Orunia, 14.05.2019
II MIEJSCE – Magdalena Pawłowska – kl. II/6
uczennica mgr Magdaleny Staniszewskiej
III MIEJSCE – Elena Korba – kl. V/6
uczennica mgr Danuty Szarek
———–
VIII OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE GITAROWE „HURRA GITARRA” – Świebodzin, 11.05.2019
I MIEJSCE w gr. III – Hanna Domańska – kl. V/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
————
XIX KONKURS MŁODEJ BLACHY „SZANSA NA SUKCES” – Gdynia, 15.04.2019
I MIEJSCE – Tymon Napierała – puzon, kl. V/6
uczeń mgr. Marka Sikory
II MIEJSCE – Paweł Rywalski – waltornia, kl. III/6
III MIEJSCE Jan Gorzkiewicz – waltornia, kl. III/6
uczniowie dr. Piotra Pożakowskiego
V MIEJSCE Ina Krasuska – puzon, kl. I/6
uczennica mgr. Marka Sikory
V MIEJSCE – Artur  Bednarczyk – waltornia, kl. II/4
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
WYRÓŻNIENIE – Szymon Byś – trąbka, kl. II/4
WYRÓŻNIENIE – Michał Szcześniak – trąbka, kl. I/4
WYRÓŻNIENIE – Iga Błahitko – trąbka, kl. IV/4
WYRÓŻNIENIE – Stanisław Pawłowski – trąbka, kl. I/4
uczniowie mgr. Grzegorza Karłowicza
WYRÓŻNIENIE – Tymon Sosiński – puzon, kl. II/6
uczeń mgr. Marka Sikory
WYRÓŻNIENIE – Sebastian Szychowski – waltornia, kl. II/4
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
———–
XIII CHEŁMŻYŃSKI KONKURS GITAROWY SM I ST. – Chełmża, 15.04.2019
I MIEJSCE w gr. II – Wiktoria Borek – kl. IV/6
I MIEJSCE w gr. III – Hanna Domańska – kl. V/6
uczennice mgr Joanny Rutkowskiej
————

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O MUZYCE im. K.EJSMONTA – Kwidzyn, 10.04.2019
III MIEJSCE – Maria Szcześniak – kl. III/4
uczennica mgr Cecylii Kaźmierczak

————-
IV MAKROREGIONALNY KONKURS PISANIA DYKTAND DLA UCZNIÓW SM I ST. – Gdańsk, 5.04.2019
II MIEJSCE ex aequo – Michał Dokrzewski – kl. V/6
uczeń mgr Joanny Galubińskiej
————
XI WIOSENNY KONKURS GITAROWY – Szczecin, 5-6.04.2019
III MIEJSCE ex aequo oraz NAGRODA SPECJALNA – Wiktoria Borek – kl. IV/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
III MIEJSCE ex aequo – Oliwia Tymińska – kl. III/6
WYRÓŻNIENIE – Natalia Maszke – kl. III/6
uczennice mgr Magdaleny Jenda-Kujawy
WYRÓŻNIENIE – Hanna Domańska – kl. V/6
uczennica mgr Joanny Rutkowskiej
————
XXIII STAROGARDZKIE SPOTKANIA KAMERALNE – Starogard Gdański, 5.04.2019
I MIEJSCE ex aequo – trio:
Laura Skrobot – waltornia, kl. III/4
Paweł Rywalski – waltornia, kl. III/6
Bartosz Przyborowski – fortepian, kl. V/6
przygotowanie dr Piotr Pożakowski oraz mgr Karolina Strongowska
II MIEJSCE ex aequo – duet:
Wiktoria Chruścińska – obój, kl. IV/4
Martyna Adamczyk – obój, kl. IV/4
przygotowanie mgr Jolanta Kowalczyk
WYRÓŻNIENIE – trio:
Marcelina Hennig – skrzypce, kl. V/6
Elena Korba – skrzypce, kl. V/6
Witold Miranowicz – fortepian, kl. IV/6
przygotowanie mgr Danuta Szarek oraz mgr Marzena Szczepańska
————
XI GDYŃSKI KONKURS KAMERALISTYKI SMYCZKOWEJ – Gdynia, 29.03.2019
I MIEJSCE w grupie zespołów większych – zespół Dolce Fiori Musicali :
Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. IV/6
Rozalia Barszcz – skrzypce, kl. IV/6
Veronica Zaleśny – flet prosty, kl. II/6
Marika Brdękiewicz – klawesyn, kl. IV/6
Pola Zawadzka – gitara, bęben, kl. II/6
Lena Zawadzka – wiolonczela, kl. IV/6
przygotowanie mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska oraz mgr Agnieszka Wesołowska
III MIEJSCE w kategorii triów:
Marcelina Hennig – skrzypce, kl. V/6
Elena Korba – skrzypce, kl. V/6
Witold Miranowicz – fortepian, kl. IV/6
przygotowanie mgr Danuta Szarek oraz mgr Marzena Szczepańska
WYRÓŻNIENIE w grupie duetów:
Antoni Czmyr – wiolonczela, kl. II/6
Grzegorz Noiński – wiolonczela, kl. II/6
przygotowanie mgr Jadwiga Rudka-Stefaniak
———-
II POMORSKI KONKURS PERKUSYJNY – Kartuzy, 28.03.2019
III MIEJSCE – Helena Adamowska – kl. I/6
III MIEJSCE – Sameer Bahamondes Carcamo – kl. V/6
WYRÓŻNIENIE – Filip Drabiński – kl. I/6
uczniowie mgr. Tomasza Siedlika
————-
POMORSKIE PRZESŁUCHANIA KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH im. prof. SZYMONA PAWŁOWSKIEGO – Lębork, 27.03.2019
II MIEJSCE – Laura Skrobot – waltornia, kl. III/4
uczennica dr. Piotra Pożakowskiego
III MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój, kl.I V/4
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
WYRÓŻNIENIE – Tymon Napierała – puzon, kl. V/6
uczeń mgr. Marka Sikory
WYRÓŻNIENIE – Paweł Rywalski – waltornia , kl. III/6
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
—————
XVI SOPOCKIE KAMERALIA GITAROWE – Sopot, 15.03.2019
WYRÓŻNIENIE – duet:
Teodora Mazurkiewicz – kl. V/6
Karolina Starego – kl. IV/6
przygotowanie mgr Jan Kowalczyk
—————
XXVII POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH – Poznań, 8-9.03.2019
WYRÓŻNIENIE – Cyprian Chomik, kl. IV/4
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
—————
KONKURS MŁODEGO GITARZYSTY – Kartuzy, 8.02.2019
I MIEJSCE w gr. II oraz GRAND PRIX – Maria Widzisz – kl. III/6
uczennica mgr. Dariusza Borowskiego-Krać
I MIEJSCE ex aequo w gr. III – Hanna Domańska – kl. V/6
II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Wiktoria Borek – kl. IV/6
uczennice mgr Joanny Rutkowskiej
II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Natalia Maszke – kl. III/6
II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Aleksandra Pakuła – kl. III/6
II MIEJSCE ex aequo w gr. II – Oliwia Tymińska – kl. III/6
uczennice mgr Magdaleny Jendy-Kujawy
WYRÓŻNIENIE w gr. II – Emilia Górecka – kl. IV/6
uczennica mgr. Dariusza Borowskiego-Krać
WYRÓŻNIENIE w gr. II – Karolina Starego – kl. IV/6
WYRÓŻNIENIE w gr. III – Teodora Mazurkiewicz – kl. VI/6
uczennice mgr. Jana Kowalczyka
—————
X SOPOCKI KONKURS SKRZYPCOWY im. JERZEGO HAZUKI – Sopot, 7.02.2019
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Pawłowska – kl. II/6
uczennica mgr Magdaleny Staniszewskiej
—————
VIII GDAŃSKI KONKURS SKRZYPCOWY im. ANITY ROMANOWSKIEJ – Gdańsk-Wrzeszcz, 5.02.2019
II MIEJSCE w gr. I – Wiktoria Martuszewska – kl. IV/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej
III MIEJSCE w gr. I – Olga Żornaczuk – kl. IV/6
uczennica mgr Beaty Glazy-Sutt
III MIEJSCE w gr. II – Weronika Martuszewska – kl. VI/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej
—————
X POWIŚLAŃSKI KONKURS NA INSTRUMENTY DĘTE im. prof. MARKA SCHILLERA – Kwidzyn, 7.12. 2018
III MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój, kl. IV/4
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
—————
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY im. WANDY LANDOWSKIEJ – Gdańsk, 4-5.12.2018
II MIEJSCE – Wiktoria Pietrzykowska – kl. II/6
III MIEJSCE – Marika Brdękiewicz – kl. IV/6
uczennice mgr Agnieszki Wesołowskiej
II MIEJSCE w kategorii zespołów – zespół muzyki dawnej „Dolce Fiori Musicali” w składzie:
Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. IV/6
Rozalia Barszcz – skrzypce, kl. IV/6
Veronica Zaleśny – flet prosty, kl. II/6
Marika Brdękiewicz – klawesyn, kl. IV/6
Pola Zawadzka – gitara, bęben, kl. II/6
Lena Zawadzka – wiolonczela, kl. IV/6
przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska, mgr Agnieszka Wesołowska
—————
III POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – Gdynia, 23-24.11.2018
II MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA za Najlepsze Wykonanie Utworu O Charakterze Kantylenowym Z Epoki Klasycznej – Wiktoria Chruścińska – kl. IV/4
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
—————
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Instrumenty Dęte” Chełmno 2018 – 23-24.11.2018
III MIEJSCE – Cyprian Chomik – waltornia, kl. IV/4
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
—————
FESTIWAL MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ – Tczew, 22.11.2018
II MIEJSCE w gr. I – Miłosz Okoń – fortepian, kl. III/6
uczeń mgr Magdaleny Snarskiej
II MIEJSCE w gr. II – Maria Szcześniak – flet, kl. III/4
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
III MIEJSCE w gr. I – Magdalena Pawłowska – skrzypce, kl. II/6
uczennica mgr Magdaleny Staniszewskiej
III MIEJSCE – duet:
Marcelina Komarnicka – fortepian, kl. II/4,
Rozalia Barszcz – skrzypce, kl. IV/6
przygotowanie zespołu mgr Magdalena Snarska, mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska
WYRÓŻNIENIE – Zofia Bork-Komorowska – flet, kl. II/6
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
WYRÓŻNIENIE – Tymoteusz Kaniewski – skrzypce, kl. III/6
uczeń mgr Magdaleny Staniszewskiej
WYRÓŻNIENIE – Natalia Górska – fortepian, kl. I/6
uczennica mgr Marceliny Gańskiej
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Martuszewska – skrzypce , kl. IV/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwa-Dobrowolskiej
—————
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTALNY „ I Pierwszak Może Być Mistrzem” – Warszawa, 10.11.2018
TYTUŁ MISTRZA – Berenika Kania – skrzypce, II/6
uczennica mgr Magdaleny Staniszewskiej
—————
III REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY – Etiuda 2018 – Gdańsk, 27.10.2018
II MIEJSCE – Barbara Macuk – kl. II/4
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————

XVII KONKURS CZYTANIA A’VISTA – Gdynia, 26.10.2018
II MIEJSCE – Daniel Kośnik – kl. IV/4
uczeń mgr Cecylii Kaźmierczak

II stopień

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI RELIGIJNEJ „PATER NOSTER” – Strzepcz, 15.06.2019
III NAGRODA w kategorii Chórów Świeckich – Chór Mieszany SM II st.
dyrygent – mgr Marta Płocka
————
15. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHÓRALNY „MUNDUS CANTAT” – Sopot, 22-25.05.2019
ZŁOTY DYPLOM oraz NAGRODA SPECJALNA – Chór Mieszany SM II st.
dyrygent – mgr Marta Płocka
————
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KONTRABASOWY – Katowice, 23-25.05.2019
III MIEJSCE w gr. III – Emilia Waleska – kl. II
uczennica mgr Jadwigi Moskal
————
II GRUDZIĄDZKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH – Grudziądz, 24-25.05.2019
II MIEJSCE – Mateusz Klimek – waltornia, kl. II
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
III MIEJSCE – Konrad Hennig – flet, kl. III
WYRÓŻNIENIE – Joanna Skrzypkowska – flet, kl. III
WYRÓŻNIENIE – Maja Wilkowska – flet, kl. V
uczniowie mgr Hanny Łąckiej
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Taubel – fagot, kl. V
uczennica mgr Ewy Naczk-Jankowskiej
————
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS i FESTIWAL GITAROWY „RADOMSKI ZLOT GITAROWY „- Radom, 10-12.05.2019
III MIEJSCE – Anna Borowiak – kl. I
uczennica mgr Magdaleny Jenda-Kujawy
————
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALISTYKI „FORTEPIAN I…” – Gdynia, 29.04.2019
II MIEJSCE w kategorii duety:
Marta Tryzna – skrzypce, kl. IV
Jakub Leżohupski – fortepian , kl. III
przygotowanie mgr Marzena Termen
WYRÓŻNIENIE w kategorii duety:
Maria Pańczyk – skrzypce, kl. II
Leonard Gołąb – fortepian, kl. IV
przygotowanie prof. Małgorzata Skorupa oraz mgr Andrzej Siarkiewicz
WYRÓŻNIENIE w kategorii tria i kwartety:
Mikołaj Kotarski – waltornia, kl. II
Mateusz Klimek – waltornia, kl. II
Franciszek Lewandowski – fortepian, kl. II
przygotowanie dr Piotr Pożakowski
————-
III OGÓLNOPOLSKI KONKURS „TALENTY SKRZYPCOWE” – Poznań, 27-30.04.2019
II MIEJSCE – Marta Tryzna, kl. IV
uczennica prof. Małgorzaty Skorupy
————-
XXII FESTIWAL MUZYCZNY GITARIADA – Kłodzko, 26-28.04.2019
III MIEJSCE w gr.IV – Anna Borowiak – kl. I
uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy
————-
XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIESNI O MORZU – Wejherowo, 27.04.2019
SREBRNY DYPLOM – Chór Mieszany SM II st.
dyrygent – mgr Marta Płocka
————-
XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY „MISTRZ KLAWIATURY” – Warszawa, 25-26.04.2019
I MIEJSCE – Franciszek Lewandowski – kl. II
uczeń dr. Rafała Lewandowskiego
————-
XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY „MUZYKA POLSKA I NIE TYLKO…”- Gorzów Wielkopolski, 9-10.04.2019
I MIEJSCE – Dominik Leżohupski – kl. VI
uczeń mgr Marzeny Termen
————-
MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH II st. – Elbląg, 4-7.04.2019
I MIEJSCE – Joanna Ciwińska – altówka, kl. III
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
II MIEJSCE – Marta Tryzna – skrzypce, kl. IV
uczennica prof. Małgorzaty Skorupy
III MIEJSCE – Emilia Waleska – kontrabas, kl. II
uczennica mgr Jadwigi Moskal
————-
VI MIĘDZYNARODOWY KONKURS GEORGA PFILIPPA TELEMANNA – Poznań, 30.03-1.04.2019
WYRÓŻNIENIE – Marta Tryzna – SKRZYPCE, KL. IV
uczennica prof. Małgorzaty Skorupy
————–
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY im. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO – Gliwice, 28-30.03.2019
NAGRODA SPECJALNA jurora prof. dr hab. Henryki Januszewskiej-Stańczyk za wykonanie pieśni F. Chopina oraz NAGRODA dla najmłodszego finalisty – Helena Król – kl.I
uczennica mgr Marii Borowskiej-Gasik
————–
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL I KONKURS GITAROWY – Kielce, 24-27.03.2019
III MIEJSCE w gr.II – Anna Borowiak – kl.I
uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy
—————
XIV MAKROREGIONALNE SPOTKANIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH – Gdańsk, 23.03.2019r
WYRÓŻNIENIE – trio:
Patryk Zabiegałowski – fortepian, kl. VI
Maja Wilkowska – flet, kl. V
Joanna Skrzypkowska – flet, kl. III
przygotowanie mgr Hanna Łącka
—————
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS SONAT – Szczecin, 23-24.03.2019
II MIEJSCE – Maria Pańczyk – kl. II
uczennica prof Małgorzaty Skorupy
—————
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORGANOWY – Olsztyn, 22-24.03.2019
II MIEJSCE – Filip Woźniak – kl. III
uczeń mgr. Karola Hilli
—————
XXVII POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH – Poznań, 8-9.03.2019
WYRÓŻNIENIE – Mikołaj Kotarski, kl. II
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
—————
MIĘDZYNARODOWY V OGÓLNOPOLSKI PIANISTYCZNY KONKURS CHOPINOWSKI – Turzno, 8.03-11.03.2019
WYRÓŻNIENIE oraz NAGRODA SPECJALNA – Franciszek Lewandowski, kl. II
uczeń mgr. Rafała Lewandowskiego
—————
X FESTIWAL PIANISTYCZNY im. IZY GARGLINOWICZ – Olsztyn, 2.03.2019
WYRÓŻNIENIE – Dominik Leżohupski – kl. VI
uczeń mgr Marzeny Termen
—————
MIĘDZYNARODOWY KONKURS GITAROWY – Katowice, 14-15.02.2019
WYRÓŻNIENIE – Anna Borowiak – kl. I
uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy
—————
I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FAGOTOWY – Wadowice, 11.-13.01.2019
SREBRNY FAGOT – Aleksandra Taubel – kl. V
SREBRNY FAGOT – Kinga Kordeczka – kl. I
uczennice mgr Ewy Naczk-Jankowskiej
—————
BMTG INTERCONTINENTAL PIANO COMPETITION 2018 – New York, 4-8.12.2018
I MIEJSCE oraz 2 NAGRODY SPECJALNE – Franciszek Lewandowski – kl. II
uczeń dr. Rafała Lewandowskiego
—————
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO – Piotrków Trybunalski, 28.11-2.12.2018
WYRÓŻNIENIE I stopnia – Jakub Leżohupski – kl. III
uczeń mgr Marzeny Termen
—————
III POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – Gdynia, 23-24.11.2018
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Kalinowska- kl. V
WYRÓŻNIENIE – Lidia Stożyńska – kl. I
WYRÓŻNIENIE – Łukasz Ganczarek – kl. III
uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk
—————
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY im. DOMINIKA RUTKOWSKIEGO – Szczecin, 20-22.11.2018
I MIEJSCE – Joanna Ciwińska – kl. III
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KONTRABASOWY „Gradus Ad Parnassum” – Starogard Gdański, 17.11.2018
III MIEJSCE – Miłosz Cechosz – kl. III
uczeń mgr Jadwigi Moskal
—————
CLASSIC PURE VIENNA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Wiedeń, 12-18.11.2018
III MIEJSCE – Leonard Gołąb – fotrepian, kl. IV
uczeń mgr. Andrzeja Siarkiewicza
—————
III REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY – Etiuda – Gdańsk, 27.10.2018
I MIEJSCE – Joanna Ciwińska – kl. III
III MIEJSCE – Karolina Pniewska – kl. II
uczennice mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS KONTRABASOWY im. BONAWENTURY NANCKA – Bielsko-Biała, 25-26.10.2018
II MIEJSCE – Emilia Waleska – kl. II
uczennica mgr Jadwigi Moskal

75

I stopień 2018/2019

98

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

61

I stopień 2014/2015

53

I stopień 2013/2014

45

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

15

II stopień 2014/2015

17

II stopień 2013/2014

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

  • Konkursy organizowane przez Szkołę :
  • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY CZYTANIA A VISTA – 22.11.2019r. Międzyszkolny Konkurs Czytania a vista 2019   Plakat
  • IV SPOTKANIA OBOISTÓW REGIONU POMORSKIEGO – 30.11.2019r.
  • XXIII PRZEGLĄD DUETÓW FORTEPIANOWYCH „Dialogi Fortepianowe” im. Ewy Grabe-Zaremby dla uczniów szkół muzycznych I st. – 8.04.2019r.
  • VIII GDYŃSKIE SPOTKANIA KONTRABASOWE „Technika i Muzykalność”
  • XXII GDYŃSKI KONKURS DZIECIĘCEJ KAMERALISTYKI SMYCZKOWEJ – 27.03.2020r.
  • XVIII KONKURS MŁODEGO FLECISTY – 2.04.2020r.
  • X GDYŃSKI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ „FORTEPIAN i…”
  • XX KONKURS MŁODEJ BLACHY „Szansa na sukces” – 6.04.2020r.
  • V OGOLNOPOLSKIE KONFRONTACJE SKRZYPCOWE – 30.05.2020r.
  • IV POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – o zasięgu ogólnopolskim – 27-28.11.2020
 • Propozycje noclegów w Gdyni noclegi
konkursy

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Our Team
work
Zdjecia
Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 16 września 2019 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec


RADA RODZICOW – rok szkolny 2019/2020:

 • Przewodnicząca – Anna Teska
 • Zastępca – Kamila Szczepkowska
 • Skarbnik – Jolanta Martuszewska
 • Sekretarz – Milena Chomik
 • Komisja rewizyjna – Rita Gorbaczuk-Kujawa
 • Komisja rewizyjna – Marek Adamowicz
 • Komisja rewizyjna – Rafał Kruczkowski
 • Członek Rady – Dorota Twarowska
 • Członek Rady – Agnieszka Kasprowicz-Kluska

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w :
  • konkursach krajowych,
  • konkursach międzynarodowych,
  • koncertach i warsztatach muzycznych,
  • zielonej szkole (opłacenie autokaru).
 • Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych:
  • sfinansowanie II raty za zakup kontrabasu,
  • zakup krzesła do kontrabasu,
  • zakup teczek dla chóru,
  • zakup materiałóiw na spódniczki dla zespołu Doliwiaczi
 • Nagrody i upominki dla:
  • pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
  • uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • uczestników konkursów organizowanych w szkole.
 • Wyposażenie świetlicy (herbata, artykuły jednorazowe)
 • Wydarzenia integracyjne:
  • bal karnawałowy,
  • poczęstunek na koncertach

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w :
  • konkursach krajowych,
  •  konkursach międzynarodowych,
  • koncertach i warsztatach muzycznych,
  • zielonej szkole (opłacenie autokaru).
 • Remont i wyposażenie pomieszczenia dla rodziców z dziećmi – Poczekalni Muzycznej zlokalizowanej obok szatni
 • Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych:
  • kontrabasy dziecięce,
  • wózek do harfy,
  • burczybas,
  • książki z nutami do szkolnej biblioteki,
  • stroje dla uczennic Wydziału Rytmiki.
 • Remont i serwisowanie:
  • klawesynu,
  • organów.
 • Nagrody i upominki dla:
  • pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
  • uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • uczestników konkursów organizowanych w szkole.
 • Wyposażenie świetlicy (herbata, artykuły jednorazowe)
 • Wydarzenia integracyjne:
  • bal karnawałowy,
  • poczęstunek na koncertach

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w konkursach międzynarodowych.
 • Udział uczniów w konkursach krajowych.
 • Udział uczniów w koncertach i warsztatach muzycznych.
 • Nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę.
 • Autokar na zieloną szkołę.
 • Bal karnawałowy, poczęstunki na koncertach, wyposażenie świetlicy
  w kubeczki, herbatę, itp.
 • Zakup lub remont instrumentów i akcesoriów muzycznych
 • Futerały do skrzypiec
 • Miękkie futerały do fagotu
 • Futerały do klarnetu
 • Futerały do waltorni
 • Remont 4 akordeonów
 • zakup sprzętu grającego na zajęcia dla uczniów II stopnia
 • zakup, gitary klasycznej 7/8 i gitary klasycznej 7/8 z futerałem
 • Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

  DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

 • Bezpłatna herbata dla uczniów oraz dofinansowywanie zakupu drożdżówek
 • Zakup, konserwacja i remonty instrumentów muzycznych szkoły
 • Zakup wieży dla uczniów SM II st.
 • Wyposażanie biblioteki w nuty i inne podręczniki
 • Zakup albumów do nut dla chóru
 • Pokrywanie kosztów związanych z udziałem uczniów w konkursach krajowych i międzynarodowych – wpisowe, dojazdy, noclegi, delegacje, diety
 • Współorganizowanie konkursów szkoły- zakup nagród, przygotowanie materiałów reklamowych, programów
 • Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, medale dla absolwentów
  I i II st.
 • Dofinansowywanie wyjazdów uczniów na kursy i warsztaty
 • Dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę
 • Organizowanie balu karnawałowego dla młodszych uczniów szkoły
  z nagrodami i poczęstunkiem
 • Współfinansowanie remontów sal szkolnych (farby, wykładziny)
 • Kupno i montaż rolet
 • Zakup warnika i lodówki
rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!