About

Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
aktualnosci

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONCERT Z CYKLU „SCENA DLA MŁODYCH” PT. MUZYCZNYCH PREZENTÓW MOC”

15.12.2018 godz. 16:00


SZANOWNI RODZICE

Z uwagi na zamknięcie roku obrachunkowego uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za instrument do dnia 17.12.2018 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Patrycja Lorenz-Rożniecka;
  e-mail: patrycja@3city-it.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.


 

Opłata za wypożyczenie instrumentu:

20,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)

 

SZANOWNI RODZICE

Z uwagi na zamknięcie roku obrachunkowego uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za instrument do dnia 17.12.2018 r.

Magazyn instrumentów – godziny otwarcia


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

aktualnosci
zycieszkoly

z życia Szkoły

W dniu 11 października 2018 r. w Sali Koncertowej naszej Szkoły odbyło się Pasowanie na Ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni. Uroczystość rozpoczęła się krótkim koncertem, na którym wystąpiły uczennice:  Zofia Bork-Komorowska, kl.II/6,  Paulina Hilla, kl.III/6 oraz Marcelina Komarnicka, kl.II/4. czytaj dalej

Dnia 1 października był obchodzony na całym świecie „Międzynarodowy  Dzień Muzyki”, w którego obchody przyłączyła się również i nasza szkoła organizując koncert. Samym inicjatorem oraz pomysłodawcą tego ważnego dla świata wydarzenia był w 1975 roku wybitny amerykański skrzypek Yehudi Menuhin, czytaj dalej

12 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się kolejny koncert z cyklu „Scena dla młodych”, pt.: „Fortepianowa majówka”, na którym głównymi bohaterami były fortepian i jego protoplasta klawesyn. Oba te instrumenty zaprezentowały się zarówno solo jak i kameralnie, w wykonaniu, z jednej strony, bardzo  czytaj dalej

W sobotę 17 marca 2018 r. odbył się czwarty koncert z cyklu Scena dla Młodych, pt: „W dęciakach moc”, na którym zaprezentowali się uczniowie poszczególnych klas instrumentalnych z Sekcji Dętej. Wystąpili przedstawiciele klasy fletu, oboju, fagotu, klarnetu, saksofonu, akordeonu, waltorni, trąbki, puzonu, tuby i perkusji. czytaj dalej

Dnia 20 stycznia 2018r. odbył się kolejny koncert z cyklu „Scena dla Młodych”. Tym razem wystąpili uczniowie II stopnia, w tym uczennice klasy rytmiki, śpiewu, uczniowie Sekcji Smyczkowej, Gitary i Harfy oraz  Orkiestra Symfoniczna II st. pod dyrekcją p. Leszka Gołąba. czytaj dalej

W sobotę 16 grudnia 2017 r. odbył się drugi koncert w ramach cyklu Scena dla Młodych pt. „Grudniowe opowieści”, na którym zaprezentowali się uczniowie i nauczyciele Sekcji Instr Dętych, Akordeonu i Perkusji SM II st. W świąteczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły słuchaczy utwory czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Tomasz Wawryków – opiekun sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Magdalena Snarska – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Regina Borek – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Igor Torbicki (Beata Leo) – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

II STOPIEŃ

 • Marzena Termen – opiekun sekcji, fortepian główny
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
 • Daniel Ziomko (Mirosława Sumlińska) – fortepian obowiązkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
 • Małgorzata Zimińska – akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
 • Martyna Szabłowska (Justyna Kuszewska) – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
 • Jadwiga Moskal – kontrabas
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
 • Dorota Szyperska – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

II STOPIEŃ

 • Jadwiga Moskal – opiekun sekcji, kontrabas
 • Maria Perucka – skrzypce
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
 • Beata Duchniewicz – fagot
 • Jacek Piastowki – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Tomasz Siedlik – perkusja

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Hanna Łącka – flet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Karol Respondek – klarnet
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Szczepan Polewski – perkusja

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczna
 • Cecylia Kaźmierczak – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Maja Pałys – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Aleksandra Wrzosek – rytmika, kształcenie słuchu
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – zasady muzyki, harmonia, kształcenie słuchu, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
 • Liliana Pęśko – formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
 • Marta Płocka – czytanie nut głosem, chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
 • Dorota Fedorowicz – język włoski
About
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

XVII Międzyszkolny Konkurs Solfeżowy Czytania A Vista – Gdynia, 26.10.2018
II MIEJSCE – Daniel Kośnik
uczeń mgr Cecylii Każmierczak
—————
III REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY – Etiuda – Gdańsk 27.10.2018
II MIEJSCE – Barbara Macuk kl.II/IV
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTALNY „ I PIERWSZAK MOŻE BYĆ MISTRZEM” – Warszawa, 10.11.2018
TYTUŁ MISTRZA – Berenika Kania – skrzypce
uczennica mgr M.Staniszewskiej
—————
FESTIWAL MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ – Tczew, 22.11.2018
II MIEJSCE w gr.I – Miłosz Okoń – fortepian, kl.III/6
uczeń mgr Magdaleny Snarskiej
II MIEJSCE w gr.II – Maria Szcześniak – flet , kl. III/4
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
III MIEJSCE w gr.I – Magdalena Pawłowska – skrzypce, kl. II/6
uczennica mgr Magdaleny Staniszewskiej
III MIEJSCE w kategorii duety – duet: Marcelina Komarnicka – fortepian II/4, Rozalia Barszcz – skrzypce , kl. IV/6
przygotowanie mgr Magdalena Snarska oraz mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska
WYRÓŻNIENIE – Zofia Bork-Komorowska – flet, kl. II/6
uczennica mgr Malwiny Radziejewskiej
WYRÓŻNIENIE – Tymoteusz Kaniewski – skrzypce, kl. III/6
uczeń mgr Magdaleny Staniszewskiej
WYRÓŻNIENIE – Natalia Górska – fortepian, kl. I/6
uczennica mgr Marceliny Gańskiej
WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Martuszewska – skrzypce , kl. IV/6
uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej
—————
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS INSTRUMENTY DĘTE – CHEŁMNO 2018 – 23-24.11.2018
III MIEJSCE – Cyprian Chomik – waltornia, kl. IV/4
uczeń dr. Piotra Pożakowskiego
—————
III POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – Gdynia, 23-24.11.2018
II MIEJSCE oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu o charakterze kantylenowym z epoki klasycznej – Wiktoria Chruścińska – kl. IV/4
uczennica mgr Jolanty Kowalczyk
—————
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY im. WANDY LANDOWSKIEJ – Gdańsk, 4-5.12.2018
II MIEJSCE – Wiktoria Pietrzykowska – kl.II/6
III MIEJSCE – Marika Brdękiewicz – kl.IV/6
uczennice mgr Agnieszki Wesołowskiej
II MIEJSCE w kategorii zespołów – zespół muzyki dawnej Dolce Fiori Musicali w składzie: Wiktoria Martuszewska, Rozalia Barszcz, Veronica Zaleśny, Lena i Pola Zawadzkie, Marika Brdękiewicz
przygotowanie mgr Agnieszka Wesołowska oraz mgr Agnieszka Wesołowska
—————
X POWIŚLAŃSKI KONKURS NA INSTRUMENTY DĘTE im.PROF. M.SCHILLERA – Kwidzyn 7.12. 2018
III MIEJSCE – Wiktoria Chruścińska – obój kl. IV/4
uczennica mgr J.Kowalczyk

II stopień

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS KONTRABASOWY im. Bonawentury Nancka – Bielsko-Biała, 25-26.10.2018
II MIEJSCE – Emilia Waleska – kl.II
uczennica mgr Jadwigi Moskal
—————
III REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY – Etiuda – Gdańsk 27.10.2018
I MIEJSCE – Joanna Ciwińska – kl.III
III MIEJSCE Karolina Pniewska – kl.II
uczennice mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
CLASSIC PURE VIENNA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – Wiedeń , 12-18.11.2018
III MIEJSCE – Leonard Gołąb – kl.IV
uczeń mgr. Andrzeja Siarkiewicza
—————
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KONTRABASOWY „GRADUS AD PARNASSUM” – Starogard Gdański, 17.11.2018
III MIEJSCE – Miłosz Cechosz – kl.III
uczeń mgr Jadwigi Moskal
—————
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALTÓWKOWY im. DOMINIKA RUTKOWSKIEGO – Szczecin, 20-22.11.2018
I MIEJSCE – Joanna Ciwińska – kl. III
uczennica mgr Elżbiety Karmelity-Wojciechowskiej
—————
III POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – Gdynia, 23-24.11.2018
WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Kalinowska- kl.V
WYRÓŻNIENIE – Lidia Stożyńska – kl. I
WYRÓŻNIENIE – Łukasz Ganczarek – kl.III
uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk
—————
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY im. I.J.PADEREWSKIEGO – Piotrków Trybunalski, 28.11-2.12.2018
WYRÓŻNIENIE I STOPNIA – Jakub Leżohupski – kl.III
uczeń mgr Marzeny Termen
—————
BMTG INTERCONTINENTAL PIANO COMPETITION 2018 – New York, 4-8.12.2018
I MIEJSCE oraz 2 NAGRODY SPECJALNE – Franciszek Lewandowski – kl. II
uczeń dr. Rafała Lewandowskiego

2

I stopień 2018/2019

97

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

61

I stopień 2014/2015

53

I stopień 2013/2014

4

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

15

II stopień 2014/2015

17

II stopień 2013/2014

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

  • Konkursy organizowane przez Szkołę :
  • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY CZYTANIA A VISTA regulamin, karta zgłoszenia
  • III POMORSKI FESTIWAL OBOJOWY – 23-24.11.2018 Plakat regulamin  Karta zgłoszenia Harmonogram
  • XXII PRZEGLĄD DUETÓW FORTEPIANOWYCH „Dialogi Fortepianowe” im. Ewy Grabe-Zaremby dla uczniów szkół muzycznych I st.
  • VIII GDYŃSKIE SPOTKANIA KONTRABASOWE „Technika i Muzykalność”
  • XX GDYŃSKI KONKURS KAMERALISTYKI SMYCZKOWEJ – 29.03.2019
  • IX GDYŃSKI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAMERALISTYKI FORTEPIANOWEJ „FORTEPIAN i…” – kwiecień 2019
  • XVIII KONKURS MŁODEJ BLACHY „Szansa na sukces”
  • III KONFRONTACJE SKRZYPCOWE – 25.05.2019
 • Propozycje noclegów w Gdyni noclegi
konkursy
Our Team
work
Zdjecia

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 14 września 2018 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna , imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec


RADA RODZICOW – rok szkolny 2018/2019:

 • Przewodniczący – Jarosław Kania
 • Zastępca – Agnieszka Skrobot
 • Zastępca – Dorota Chludzińska
 • Skarbnik – Jolanta Martuszewska
 • Sekretarz – Zofia Gawlik
 • Komisja rewizyjna – Rita Gorbaczuk-Kujawa
 • Komisja rewizyjna – Paweł Anielski
 • Członek Rady – Milena Chomik
 • Członek Rady – Anna Guziuk
 • Członek Rady – Barbara Horodecka
 • Członek Rady – Monika Tokarska
 • Członek Rady – Joanna Wróblewska

 


DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:
W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w :
  • konkursach krajowych,
  •  konkursach międzynarodowych,
  • koncertach i warsztatach muzycznych,
  • zielonej szkole (opłacenie autokaru).
 • Remont i wyposażenie pomieszczenia dla rodziców z dziećmi – Poczekalni Muzycznej zlokalizowanej obok szatni
 • Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych:
  • kontrabasy dziecięce,
  • wózek do harfy,
  • burczybas,
  • książki z nutami do szkolnej biblioteki,
  • stroje dla uczennic Wydziału Rytmiki.
 • Remont i serwisowanie:
  • klawesynu,
  • organów.
 • Nagrody i upominki dla:
  • pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
  • uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • uczestników konkursów organizowanych w szkole.
 • Wyposażenie świetlicy (herbata, artykuły jednorazowe)
 • Wydarzenia integracyjne:
  • bal karnawałowy,
  • poczęstunek na koncertach

DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
W roku szkolnym Rada Rodziców sfinansowała:

 • Udział uczniów w konkursach międzynarodowych.
 • Udział uczniów w konkursach krajowych.
 • Udział uczniów w koncertach i warsztatach muzycznych.
 • Nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę.
 • Autokar na zieloną szkołę.
 • Bal karnawałowy, poczęstunki na koncertach, wyposażenie świetlicy
  w kubeczki, herbatę, itp.
 • Zakup lub remont instrumentów i akcesoriów muzycznych
 • Futerały do skrzypiec
 • Miękkie futerały do fagotu
 • Futerały do klarnetu
 • Futerały do waltorni
 • Remont 4 akordeonów
 • zakup sprzętu grającego na zajęcia dla uczniów II stopnia
 • zakup, gitary klasycznej 7/8 i gitary klasycznej 7/8 z futerałem
 • Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

  DZIAŁANIA RADY RODZICÓW WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

 • Bezpłatna herbata dla uczniów oraz dofinansowywanie zakupu drożdżówek
 • Zakup, konserwacja i remonty instrumentów muzycznych szkoły
 • Zakup wieży dla uczniów SM II st.
 • Wyposażanie biblioteki w nuty i inne podręczniki
 • Zakup albumów do nut dla chóru
 • Pokrywanie kosztów związanych z udziałem uczniów w konkursach krajowych i międzynarodowych – wpisowe, dojazdy, noclegi, delegacje, diety
 • Współorganizowanie konkursów szkoły- zakup nagród, przygotowanie materiałów reklamowych, programów
 • Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego, medale dla absolwentów
  I i II st.
 • Dofinansowywanie wyjazdów uczniów na kursy i warsztaty
 • Dofinansowanie do wyjazdu na Zieloną Szkołę
 • Organizowanie balu karnawałowego dla młodszych uczniów szkoły
  z nagrodami i poczęstunkiem
 • Współfinansowanie remontów sal szkolnych (farby, wykładziny)
 • Kupno i montaż rolet
 • Zakup warnika i lodówki
rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!