[/vc_row]

Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
aktualnosci

Uwaga uczniowie klas I SM I i II st.

Pasowanie na ucznia odbędzie się:
01.10. godz. 16:30 – uczniowie grup poniedziałkowo-czwartkowych
02.10. godz. 16:00 – uczniowie grup wtorkowo-piątkowych
03.10. godz. 15:00 – uczniowie kl. I SM II st.

Każdemu uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun prawny.


Uwaga Rodzice,
Rzeczy pozostawione w szatni
w roku szkolnym 2019/2020 można odebrać do dnia 6 października włącznie (wtorek).

Po tym czasie nastąpi likwidacja.


UWAGA UCZNIOWIE SM II st.

aktualizacja planu zajęć teoretycznych – 21.09.2020


KONKURSY SZKOLNE!

Informujemy, że XXII Konkurs Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej oraz IV Pomorski Festiwal Obojowy odbędą się w formie internetowej. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w październiku br.


Uwaga Rodzice,
Prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń w formie mailowej do sekretariatu szkoły (sekretariat@sm.edu.gdynia.pl) lub w formie papierowej do nauczycieli przedmiotu głównego.

Oświadczenie


Szanowni Rodzice,

w trosce o bezpieczną naukę Państwa dzieci w naszej szkole informuję, że nie ma możliwości regularnego uczestnictwa Państwa w indywidualnych zajęciach dzieci. W wyjątkowych sytuacjach związanych z koniecznością wejścia na teren szkoły proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny/mailowy z sekretariatem (58 622-06-33; sekretariat@sm.edu.gdynia.pl).

                                                        Joanna Rutkowska
                                                          Dyrektor Szkoły


Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów,
rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni obowiązujące od 1 września 2020r.

Procedury obowiązujące w SM – 1.09.2020


WYNIKI REKRUTACJI DO SM I i II st.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM I st. cykl 6-letni

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM I st cykl 4-letni

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM II st

 • Listy kandydatów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH do szkoły

Lista kandydatów przyjętych do SM I st

Lista kandydatów nieprzyjętych do SM I st

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do SM II st


PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Uwaga! PLAN ZAJĘĆ może ulec zmianie

SM I st. klasy I-III cykl 6-letni 2020-2021

SM I st. klasy IV-VI cykl 6-letni, kl. I-IV cykl 4-letni

Plan zajęć chóru i orkiestry SM I st 2020-2021

Plan SM II st. 2020-2021


Program AKADEMIA DZIELNICOWA


 

Nasza Biblioteka Szkolna przygotowała dla Was ciekawe propozycje edukacyjne na czas kwarantanny – i nie tylko. Zachęcamy do lektury 


Świetlica Szkolna

Nasza Świetlica Szkolna przygotowała dla Was ciekawe konkursy. Oto one:
„Portret Beethovena” – KONKURS PLASTYCZNY   WYNIKI
„Jak spędzam czas w dobie koronawirusa?”   WYNIKISzanowni Rodzice,

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Magazynu Instrumentów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Opłata za wypożyczenie instrumentu w szkole wynosi 30 zł miesięcznie


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.


Opłata za wypożyczenie instrumentu:

30,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)

W przypadku osób korzystających z instrumentów szkolnych w czasie wakacji, prosimy o dokonywanie wpłat za miesiące lipiec – sierpień 2020 do dnia 30.06.2020 r.


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

aktualnosci
zycieszkoly

z życia Szkoły

Kolejny koncert dla gdyńskich melomanów poprowadziła p. wicedyr. Jadwiga Moskal, a młodzież SM I i II st. powitała wiosnę muzyką kameralną. Uczniowie wystąpili w ciekawych składach instrumentalnych. Zabrzmiały utwory wielu słynnych kompozytorów klasycznych i romantycznych oraz niecodzienne prezentacje czytaj dalej

W sobotę 21 grudnia 2019 r. odbył się drugi w tym roku koncert z cyklu „Scena dla młodych” zatytułowany „Coraz bliżej święta”. Uczniowie Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy wprowadzili publikę w świąteczny nastrój wykonując kolędy, pastorałki i utwory kojarzone właśnie ze Świętami Bożego Narodzenia czytaj dalej

Na koncercie „Scena dla Młodych” 30 listopada 2019 r. o g. 16.00 wystąpili laureaci 4. Spotkań Oboistów regionu pomorskiego – duet ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, który otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu kameralnego: Wiktoria Chruścińska (obój) i Jakub Leżohupski (fortepian)  czytaj dalej

W 2019 roku nasza Szkoła była głównym organizatorem obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni. Wzięły w nim też udział inne instytucje kultury naszego miasta: Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Prywatna Szkoła Muzyczna „Concertino” w Gdyni,  czytaj dalej

W dniu 18 maja 2019 r. nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas kolejnego koncertu z cyklu „Scena dla Młodych” zatytułowanym „Muzyczna majówka na Wzgórzu”. Na to wydarzenie przybyło wielu gdynian, którzy z przyjemnością wysłuchali koncertu przygotowanego przez młodych artystów,  czytaj dalej

Dnia 1 października był obchodzony na całym świecie „Międzynarodowy  Dzień Muzyki”, w którego obchody przyłączyła się również i nasza szkoła organizując koncert. Samym inicjatorem oraz pomysłodawcą tego ważnego dla świata wydarzenia był w 1975 roku wybitny amerykański skrzypek Yehudi Menuhin, czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – kierownik sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Luiza Dyluś-Maruszczak  – fortepian dodatkowy
 • Regina Borek – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Karolina Strongowska / Anna Rumińska – fortepian główny, akompaniament
 • Beata Leo – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Monika Sendrowska – fortepian głowny, fortepian dodatkowy
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

II STOPIEŃ

 • Małgorzata Zimińska – kierownik sekcji, akompaniament
 • Marzena Termen – fortepian główny
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
 • Daniel Ziomko – fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów
 • Monika Sendrowska – fortepian dla wokalistów
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian obowiązkowy
 • Adam Piórkowski – fortepian obowiązkowy
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
 • Justyna Kuszewska – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
 • Jadwiga Moskal / Klaudia Karbowiak – kontrabas
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
 • Dorota Szyperska – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

II STOPIEŃ

 • Jadwiga Moskal – opiekun sekcji, kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
 • Maria Perucka – skrzypce
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
 • Beata Duchniewicz – fagot
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Tomasz Siedlik – perkusja

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Łącka – flet
 • Hanna Brzozowska – flet 
 • Karol Respondek – klarnet
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Szczepan Polewski – perkusja

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Igor Jankowski – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Maja Pałys – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – kształcenie sluchu, zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
 • Liliana Pęśko – kształcenie słuchu, formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
 • Maja  Pałys – kształcenie słuchu
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki, formy muzyczne, zasady muzyki
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
 • Agnieszka Swarra – psychologia
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

 

II stopień

XXX Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Muzyków Cittá di Barletta,  21-26.09.2020 , Włochy (online)

I MIEJSCE – Mateusz Klimek – waltornia

II MIEJSCE – Mikołaj Kotarski – waltornia

uczniowie dr. Piotra Pożakowskiego

 

 

51

I stopień 2019/2020

75

I stopień 2018/2019

98

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

61

I stopień 2014/2015

42

II stopień 2019/2020

45

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

15

II stopień 2014/2015

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

 • UWAGA
  Konkursy planowane w SM I i II st. w Gdyni w okresie marzec-kwiecień 2020 r. nie odbędą się we wskazanych terminach. Informacje o zmianach terminów / odwołaniu konkursów będą pojawiać się na stronie internetowej szkoły.

   

   Konkursy organizowane przez Szkołę :
 • Propozycje noclegów w Gdyni noclegi
konkursy

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Our Team
work
Zdjecia
Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 16 września 2019 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec

rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!