Aktualności

Szkoła Muzyczna BIP
aktualnosci

 

WYNIKI REKRUTACJI DO SM I i II st.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM I st. cykl 6-letni

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM I st cykl 4-letni

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SM II st

 • Listy kandydatów PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH do szkoły

Lista kandydatów przyjętych do SM I st

Lista kandydatów nieprzyjętych do SM I st

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do SM II st


UWAGA Uczniowie i Rodzice!

W okresie wakacji istnieje możliwość ćwiczenia w szkole w salach: organowej, klawesynowej, perkusyjnej i harfy od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00-16:00.  Chęć ćwiczenia  należy zgłosić 2 dni wcześniej telefonicznie lub mailowo (58 622-06-33; szkolamuz.gdynia@wp.pl).
Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany dnia lub godziny ze względu na obowiązujące zaostrzenia sanitarne.


Wszystkim Uczniom SM I i II st., Rodzicom i Pedagogom
zasłużonych, zdrowych, słonecznych oraz bezpiecznych wakacji życzy

 https://www.facebook.com/szkolamuzycznaimzygmuntanoskowskiego/videos/263297481440027/                                    

                                                         

                                                                    Joanna Rutkowska                                                      
                                                                      Dyrektor Szkoły       

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY nr 4

Uwaga Uczniowie oraz Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od dnia 8 czerwca br. jest możliwość udziału w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły. Informacje szczegółowe u nauczycieli SM I i II st.

Joanna Rutkowska
Dyrektor Szkoły


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY nr 3

Uwaga Uczniowie oraz Rodzice

Informuję, że:

Od dnia 25 maja rozpoczną się w naszej szkole:

 • zajęcia dydaktyczne dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego w zakresie przedmiotów objętych egzaminem w części praktycznej (ostatnie klasy SM II st.);  
 • próby przygotowujące do egzaminów związanych z kontynuacją nauki w szkole muzycznej II stopnia lub na uczelniach artystycznych (ostatnie klasy SM I st. i SM II st.).

W związku z licznymi ograniczeniami związanymi z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, zgłoszenia na zajęcia/próby przyjmuje wicedyrektor i kierownicy sekcji (adresy mailowe dostępne na stronie internetowej szkoły).

W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach/próbach proszę o wypełnienie 
OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OŚWIADCZENIA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE MUZYCZNEJ

Joanna Rutkowska
Dyrektor Szkoły


Program AKADEMIA DZIELNICOWA


 

Nasza Biblioteka Szkolna przygotowała dla Was ciekawe propozycje edukacyjne na czas kwarantanny – i nie tylko. Zachęcamy do lektury 


Świetlica Szkolna

Nasza Świetlica Szkolna przygotowała dla Was ciekawe konkursy. Oto one:
„Portret Beethovena” – KONKURS PLASTYCZNY   WYNIKI
„Jak spędzam czas w dobie koronawirusa?”   WYNIKI


PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SM I st. klasy I-III cykl 6-letni 2019-2020

SM I st. klasy IV-VI cykl 6-letni, kl. I-IV cykl 4-letni

Plan zajęć chóru i orkiestry SM I st 2019-2020

Plan SM II st. 2019-20


Szanowni Rodzice,

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Magazynu Instrumentów (dostępny w zakładce Dokumenty).
Opłata za wypożyczenie instrumentu w szkole wynosi 30 zł miesięcznie


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W GDYNI

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest Szkoła Muzyczna I i II Stopnia z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Bp. Dominika 13A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska; e-mail: iod.edu@gdynia.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.


Opłata za wypożyczenie instrumentu:

30,00 zł / miesięcznie

Szkoła Muzyczna I i II st im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni ul. Bp. Dominika 13A, 81-402 Gdynia

45 1440 1026 0000 0000 1254 2283

tytułem: DAROWIZNA, działalność statutowa szkoły wypożyczenie instrumentu, maj 2016, Jan Kowalski

(KONIECZNIE Z DOPISKIEM DAROWIZNA)

W przypadku osób korzystających z instrumentów szkolnych w czasie wakacji, prosimy o dokonywanie wpłat za miesiące lipiec – sierpień 2020 do dnia 30.06.2020 r.


Projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

aktualnosci
zycieszkoly

z życia Szkoły

Kolejny koncert dla gdyńskich melomanów poprowadziła p. wicedyr. Jadwiga Moskal, a młodzież SM I i II st. powitała wiosnę muzyką kameralną. Uczniowie wystąpili w ciekawych składach instrumentalnych. Zabrzmiały utwory wielu słynnych kompozytorów klasycznych i romantycznych oraz niecodzienne prezentacje czytaj dalej

W sobotę 21 grudnia 2019 r. odbył się drugi w tym roku koncert z cyklu „Scena dla młodych” zatytułowany „Coraz bliżej święta”. Uczniowie Sekcji Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy wprowadzili publikę w świąteczny nastrój wykonując kolędy, pastorałki i utwory kojarzone właśnie ze Świętami Bożego Narodzenia czytaj dalej

Na koncercie „Scena dla Młodych” 30 listopada 2019 r. o g. 16.00 wystąpili laureaci 4. Spotkań Oboistów regionu pomorskiego – duet ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, który otrzymał Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu kameralnego: Wiktoria Chruścińska (obój) i Jakub Leżohupski (fortepian)  czytaj dalej

W 2019 roku nasza Szkoła była głównym organizatorem obchodów Jubileuszu 90-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni. Wzięły w nim też udział inne instytucje kultury naszego miasta: Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej, Muzeum Miasta Gdyni, Prywatna Szkoła Muzyczna „Concertino” w Gdyni,  czytaj dalej

W dniu 18 maja 2019 r. nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności podczas kolejnego koncertu z cyklu „Scena dla Młodych” zatytułowanym „Muzyczna majówka na Wzgórzu”. Na to wydarzenie przybyło wielu gdynian, którzy z przyjemnością wysłuchali koncertu przygotowanego przez młodych artystów,  czytaj dalej

Dnia 1 października był obchodzony na całym świecie „Międzynarodowy  Dzień Muzyki”, w którego obchody przyłączyła się również i nasza szkoła organizując koncert. Samym inicjatorem oraz pomysłodawcą tego ważnego dla świata wydarzenia był w 1975 roku wybitny amerykański skrzypek Yehudi Menuhin, czytaj dalej

zycieszkoly
oszkole

Misja i Wizja Szkoły

Misja Szkoły

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości.

Wizja Szkoły

„Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni  – przyjazna dla uczniów  i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.”

SZKOŁA oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze.

NAJWIĘKSZYM DOBREM NASZEJ SZKOŁY JEST DOBRO UCZNIA.

     Nasi UCZNIOWIE są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W Szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

       NAUCZYCIELE dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Są sprawiedliwi i konsekwentni. Działają  w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając  indywidualne predyspozycje uczniów.  Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo.  Dbają o dobre imię Szkoły.

      RODZICE aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają  pozytywny  wizerunek  Szkoły.

      MIESZKAŃCY GDYNI mogą korzystać z bogatej oferty koncertów organizowanych i współorganizowanych przez Szkołę. Popularyzują pozytywny wizerunek Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni.

O Szkole

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina Miasta Gdyni.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
Szkoła prowadzi naukę wyłącznie z przedmiotów muzycznych. Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach przedpołudniowych.

I stopień

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6-letnim
4-letnim
Cykl sześcioletni na następujących instrumentach: fortepian, klawesyn, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, waltornia, perkusja
Cykl czteroletni na wybranym instrumencie: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, saksofon, perkusja, gitara, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, organy, harfa.

II stopień

Szkoła Muzyczna II st. prowadzi naukę na trzech wydziałach:

Instrumentalnym
Wokalnym
Rytmiki
Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

Historia Szkoły

Tradycje SM I st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni sięgają 1929 roku, kiedy to powstała pierwsza Szkoła Muzyczna istniejąca do 1934 roku. Utworzona niebawem nowa Szkoła Muzyczna przetrwała do początków wojny.

Obecna Szkoła została reaktywowana w 1945 roku a upaństwowiona w roku 1949. Tej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia nadano w 1962 roku imię Zygmunta Noskowskiego. Szkoła Muzyczna I stopnia od 1996 roku jest prowadzona przez Gminę – Miasto Gdynia, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Ministerstwo Kultury, dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Rutkowska.

Do roku 1971 .. 

oszkole
nauczyciele

Nauczyciele

nauczyciele

Sekcja Fortepianu, Organów i Klawesynu

I STOPIEŃ

 • Emilia Kurek-Bałandynowicz – kierownik sekcji, fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Luiza Dyluś-Maruszczak / Marta Zawada-Żychlińska – fortepian dodatkowy
 • Regina Borek – fortepian główny, fortepian  dodatkowy
 • Marzena Szczepańska – fortepian główny
 • Marcelina Gańska – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Karolina Strongowska / Anna Rumińska – fortepian główny, akompaniament
 • Adam Piórkowski  – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Monika Sendrowska – fortepian głowny, fortepian dodatkowy
 • Łukasz Kania – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Aleksandra Furmańska – akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian główny, fortepian dodatkowy
 • Marta Kur – fortepian główny, akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

II STOPIEŃ

 • Małgorzata Zimińska – kierownik sekcji, akompaniament
 • Marzena Termen – fortepian główny
 • Andrzej Siarkiewicz – fortepian główny, akompaniament
 • Rafał Lewandowski – fortepian główny
 • Karolina Strongowska – fortepian główny, akompaniament
 • Luiza Dyluś-Maruszczak – fortepian obowiązkowy
 • Marta Kur – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Marcelina Gańska – fortepian obowiązkowy
 • Łucja Giedrojć – fortepian obowiązkowy
 • Wanda Kłosowska – fortepian obowiązkowy
 • Daniel Ziomko – fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów
 • Monika Sendrowska – fortepian dla wokalistów
 • Marzena Szczepańska – fortepian obowiązkowy
 • Tomasz Wawryków – fortepian obowiązkowy
 • Adam Piórkowski – fortepian obowiązkowy
 • Paweł Poterewicz – akompaniament, fortepian obowiązkowy
 • Monika Madej-Strukiel – akompaniament
 • Agnieszka Wesołowska – klawesyn
 • Karol Hilla – organy

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Doliwa-Dobrowolska – kierownik sekcji, skrzypce
 • Danuta Szarek – skrzypce
 • Magdalena Staniszewska – skrzypce
 • Beata Glaza-Sutt – skrzypce
 • Justyna Kuszewska – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Jadwiga Rudka-Stefaniak- wiolonczela
 • Jadwiga Moskal / Klaudia Karbowiak – kontrabas
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Joanna Rutkowska – gitara
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Dariusz Borowski-Krać – gitara
 • Dorota Szyperska – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

II STOPIEŃ

 • Jadwiga Moskal – opiekun sekcji, kontrabas
 • Klaudia Karbowiak – kontrabas
 • Maria Perucka – skrzypce
 • Małgorzata Skorupa – skrzypce
 • Elżbieta Karmelita-Wojciechowska – altówka
 • Mariusz Mruczek – wiolonczela
 • Magdalena Jenda-Kujawa – gitara
 • Jan Kowalczyk – gitara
 • Carlos Pena-Montoya – harfa

Sekcja Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu

I STOPIEŃ

 • Katarzyna Rywalska – kierownik sekcji, klarnet
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Brzozowska – flet poprzeczny
 • Malwina Radziejewska – flet poprzeczny
 • Beata Duchniewicz – fagot
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Sikora – puzon, tuba
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Tomasz Siedlik – perkusja

II STOPIEŃ

 • Marek Sikora – kierownik sekcji, puzon, tuba
 • Jolanta Kowalczyk – obój
 • Hanna Łącka – flet
 • Hanna Brzozowska – flet 
 • Karol Respondek – klarnet
 • Ewa Naczk-Jankowska – fagot
 • Jacek Piastowski – saksofon
 • Piotr Pożakowski – waltornia
 • Grzegorz Karłowicz – trąbka
 • Marek Rogowski – akordeon
 • Szczepan Polewski – perkusja

Wydział Wokalny

II STOPIEŃ

 • Bogna Forkiewicz – śpiew
 • Maria Borowska-Gasik – śpiew

Wydział Rytmiki

II STOPIEŃ

 • Marzena Kamińska

Przedmioty Ogólnomuzyczne

I STOPIEŃ

 • Joanna Galubińska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Cecylia Kaźmierczak – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Maja Pałys – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Katarzyna Nowińska – rytmika, kształcenie słuchu
 • Ewelina Łaguna – rytmika, kształcenie słuchu
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Krystyna Pytlik – opiekun świetlicy

II STOPIEŃ

 • Roksana Kurylak-Gołąb – kształcenie sluchu, zasady muzyki, harmonia, formy muzyczne, improwizacja fortepianowa
 • Liliana Pęśko – kształcenie słuchu, formy muzyczne, harmonia, literatura muzyczna
 • Teresa Świercz – kształcenie słuchu, improwizacja fortepianowa
 • Maja  Pałys – kształcenie słuchu
 • Anna Pęcherzewska-Hadrych – historia muzyki, formy muzyczne, zasady muzyki
 • Marta Płocka – chór
 • Leszek Gołąb – orkiestra
 • Amelia Chilewska – dykcja i recytacja
 • Joanna Adamska – psychologia
Our Team
fakty

Nagrody uczniów

Tegoroczne osiągnięcia naszych uczniów:

I stopień

IX REGIONALNY KONKURS INSTRUMENTALNY „MUZYK PIERWSZA KLASA” – Dywity, 25-26.10.2019

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA – Tomasz Tamulewicz – kl. I/4

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

——-

GITAROWY TURNIEJ MIAST – Gdańsk, 8.11.2019

I MIEJSCE – Wiktoria Borek 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

——-

FESTIWAL MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ – Tczew, 22.11.2019

WYRÓŻNIENIE w gr. I – Tamulewicz Tomasz – gitara

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Pawłowska Magdalena – skrzypce

uczennica mgr. Magdaleny Staniszewskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. II – Kołodziejska Zuzanna – klarnet

uczennica mgr Katarzyny Rywalskiej

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Korba Elena – skrzypce

WYRÓŻNIENIE w gr. III – Hennig Marcelina – skrzypce

uczennice mgr Danuty Szarek

——-

XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SOLFEŻOWY CZYTANIA NUT A’VISTA – Gdynia, 22.11.2019

I MIEJSCE – Michał Dokrzewski

uczeń mgr Joanny Galubińskiej

——-

I KONKURS KLAWESYNOWY im. ELŻBIETY CHOJNACKIEJ  – Tarnowskie Góry, 24-26.11.2019

WYRÓŻNIENIE – Marika Brdękiewicz

uczennica mgr Agnieszki Wesołowskiej

——-

XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL I KONKURS „GITAROMANIA” im. ŁUKASZA PIETRZAKA – Jelenia Góra, 1.12.2019

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Borek 

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

——

SPOTKANIA OBOISTÓW REGIONU POMORSKIEGO – Gdynia, 30.11 2019

DYPLOM LAUREATA w kategorii solista – Kamila Karlsson kl. IV/4

WYRÓŻNIENIE w kategorii solista – Dawid Janiak kl. II/4

WYRÓŻNIENIE w kategorii solista – Maria Hołomiej kl.I/4

DYPLOM LAUREATA w kategorii zespół – trio obojowe

Dawid Janak

Zuzanna Jelińska

Kamila Karlsson 

Uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

——-

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY im. Wandy Landowskiej – Gdańsk, 3.12.2019

II MIEJSCE w kategorii solo – Marika Brdękiewicz 

uczennica mgr Agnieszki Wesołowskiej

II MIEJSCE w kategorii zespół – zespół Dolci Fiori

Wiktoria Martuszewska – skrzypce

Rozalia Barszcz – skrzypce

Wiktoria Borek – gitara

Lena Zawadzka – wiolonczela

Marika Brdękiewicz  – klawesyn

przygotowanie zespołu mgr Katarzyna Doliwa-Dobrowolska oraz mgr Agnieszka Wesołowska

——

XI POWIŚLAŃSKI KONKURS na INSTRUMENTY DĘTE im. prof. MARKA SCHILLERA – Kwidzyn, 6.12.2019

III MIEJSCE – Paweł Rywalski – waltornia, kl. IV/6

uczeń dr. Piotra Pożakowskiego

WYRÓŻNIENIE – Norbert Radwan – saksofon, kl. II/4

uczeń mgr. Jacka Piastowskiego

——-

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY „MUZYKA W WYKONANIU NAJMŁODSZYCH” – Gdańsk, 17.12.2019

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA – Lidia Osowska 

uczennica mgr Marceliny Gańskiej

——-

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FAGOTOWY – Wadowice, 10-12.01.2020

BRĄZOWY FAGOT – Joachim Kierszka

uczeń mgr Beaty Duchniewicz

——-

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROWY O TYTUŁ „MISTRZA SZEŚCIU STRUN” – Oborniki Śląskie, 7-8.02.2020

III MIEJSCE w kat. I – Tomasz Tamulewicz kl. I/4 

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

——-

XXI SOPOCKI KONKURS SKRZYPCOWY – Sopot, 13.02.2020

II MIEJSCE – Magdalena Pawłowska – kl.III/6

uczennica mgr Magdaleny Staniszewskiej

III MIEJSCE – Agata Leo – kl. II/6

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

——-

VIII FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ – Tczew, 13.02.2020

III MIEJSCE w kategorii duetów

Paweł Rywalski – waltornia

Miłosz Okoń – fortepian

przygotowanie – mgr Emilia Kurek-Bałandynowicz oraz dr.Piotr Pożakowski

III MIEJSCE w kategorii tria

Urszula Kiel – saksofon

Norbert Radwan – saksofon

Franciszek  Łuczkiewicz – saksofon

przygotowanie – mgr Jacek Piastowski

——

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS GITAROWY „HITY NA GITARZE” – Koszalin, 29.02.- 1.03.2020

II MIEJSCE – Natalia Maszke – kl.IV

uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

II MIEJSCE – Wiktoria Borek – kl.V

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

——-

KONKURS SKRZYPCOWY „BAJECZNE SKRZYPCE” – Gdynia, 28-29.02.2020

I MIEJSCE – Wiktoria Martuszewska – V/6

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

II MIEJSCE – Agata Leo – kl.II/6

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

III MIEJSCE – Rozalia Barszcz – kl. V/6

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

III MIEJSCE – Kinga Andrzejewska – kl. I/6

III MIEJSCE – Elena Korba – kl. VI/6

uczennice mgr Danuty Szarek

III MIEJSCE – Maria Teska – kl. I/6

III MIEJSCE – Zuzanna Sobocińska – kl. II/6

uczennice mgr Beaty Glaza-Sutt

III MIEJSCE – Magdalena Pawłowska – kl. III/6

III MIEJSCE – Daphne Orłowska – kl. V/6

uczennice mgr Magdaleny Staniszewskiej

WYRÓŻNIENIE – Zofia Kluska – kl. I/6

WYRÓŻNIENIE – Ida Panufnik – kl. II/6

WYRÓŻNIENIE – Mikołaj Żornaczuk – kl. II/6

WYRÓŻNIENIE – Olga Żornaczuk – kl. V/6

uczniowie mgr Beaty Glaza-Sutt

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Rojek – kl. VI/6

uczennica mgr Justyny Kuszewskiej

——-

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ONLINE „FANFARES OF LVIV QUARANTINE 2020” – Lwów (Ukraina), 29.04-6.05.2020

I MIEJSCE w kategorii 2 – Wiśniewski Karol – fagot

uczeń mgr Beaty Duchniewicz

I MIEJSCE w kategorii 2 – Pola Mańkowska – flet

uczennica mgr Hanny Brzozowskiej

——

XII KONKURS MŁODEGO GITARZYSTY – Kartuzy, 22.05.2020

I NAGRODA ( gr. II) – Natalia Maszke – kl. IV/6

uczennica mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

I NAGRODA ( gr. III) – Wiktoria Borek – kl.V/6

uczennica mgr Joanny Rutkowskiej

II NAGRODA  ( gr. I) – Tomasz Tamulewicz – kl. I/4

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

II NAGRODA ( gr. II) – Aleksandra Pakuła – kl. IV/6

II NAGRODA ( gr.II) – Oliwia Tymińska – kl.IV/6

uczennice mgr Magdaleny Jendy-Kujawy

——-

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY OPUS 2020 – Kraków

WYRÓŻNIENIE ( gr. C) – Tomasz Tamulewicz – kl.I/4

uczeń mgr. Dariusza Borowskiego-Krać

——-

MUSE 2020 INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (online) – Ateny (Grecja), 22.06.2020

III NAGRODA – Weronika Martuszewska – skrzypce, kl.V/6

uczennica mgr Katarzyny Doliwy-Dobrowolskiej

II stopień

XV BIAŁOSTOCKI FESTIWAL MŁODYCH ORGANISTÓW – Białystok, 10-11.10.2019

I MIEJSCE – Szymon Łukasik – kl.V

uczeń mgr. Karola Hilla

——-

V REGIONALNY KONKURS ALTÓWKOWY ETIUDA – Gdańsk, 26.10.2019

III MIEJSCE – Michalina Peek – kl.III

III MIEJSCE – Joanna Ciwińska – kl.IV

uczennice mgr Elżbiety Karmelita-Wojciechowskiej

——-

I GDAŃSKI KONKURS FLETOWY – Gdańsk, 13.11.2019

I MIEJSCE – Maja Wilkowska 

II MIEJSCE – Konrad Hennig

II MIEJSCE – Aleksandra Schulz

III MIEJSCE ex aequo – Joanna Skrzypkowdska

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

——-

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL WOKALNY im.Marii Stankowej – Olsztyn, 14-15.11.2019

I MIEJSCE – Krzysztof Lorek

WYRÓŻNIENIE za najlepsze wykonanie pieśni F.Nowowiejskiego – Joanna Mazur

uczniowie mgr Bogny Forkiewicz

——-

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY PAMIĘCI ALEKSANDRY JANUSZAJTIS – Gdańsk, 13-16.11.2019

II MIEJSCE oraz Nagroda Specjalna na najlepsze wykonanie utworu dowolnego – Marta Tryzna

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

——-

IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH „FINALIS 2019” – Białystok, 12-16.11.2019

ZŁOTY DYPLOM – Aleksandra Schultz – flet

ZŁOTY DYPLOM – Konrad Hennig – flet

ZŁOTY DYPLOM – Joanna Skrzypkowska – flet

SREBRNY DYPLOM – Maja Wilkowska – flet

uczniowie mgr Hanny Łąckiej

SREBRNY DYPLOM – Mateusz Klimek – waltornia

SREBRNY DYPLOM – Mikołaj Kotarski – waltornia

SREBRNY DYPLOM – Tomasz Książek – waltornia

uczniowie dr. Piotra Pożakowskiego

——-

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY im. STANISŁAWA MONIUSZKI – Gdańsk, 21-24.11.2019

NAGRODA MAESTRO JANA KUSIEWICZA – Krzysztof Lorek

uczeń mgr Bogny Forkiewicz

——

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH – Wrocław, 28-30.11.2019

III MIEJSCE ex aequo – Mateusz Klimek – waltornia

uczeń dr. Piotra Pożakowskiego

——

SPOTKANIA OBOISTÓW REGIONU POMORSKIEGO – Gdynia, 30.11 2019

DYPLOM LAUREATA w kategorii solista – Wiktoria Chruścińska – kl. I

DYPLOM LAUREATA w kategorii solista – Lidia Stożyńska – kl. II

DYPLOM LAUREATA w kategorii solista – Konstancja Frycz – kl. III

DYPLOM LAUREATA w kategorii solista – Łukasz Ganczarek – kl. IV

WYRÓŻNIENIE w kategorii solista – Filip Młotkowski – kl. V

uczniowie mgr Jolanty Kowalczyk

DYPLOM LAUREATA oraz NAGRODA SPECJALNA w kategorii zespół – duet

Wiktoria Chruścińska – obój

Jakub Leżohupski – fortepian 

przygotowanie mgr Jolanta Kowalczyk oraz mgr Marzena Termen

WYRÓŻNIENIE w kategorii zespół  – duet

Filip Młotkowski – obój

Maksymilian Koseda – gitara

przygotowanie mgr Jolanta Kowalczyk oraz mgr Jan Kowalczyk

——-

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY im. Wandy Landowskiej – Gdańsk, 3.12.2019

III MIEJSCE w kategorii solo – Artur Samul, kl.VI

uczeń mgr Agnieszki Wesołowskiej

——

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY im. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO – Łomianki, 4-9.12.2019

WYRÓŻNIENIE – Franciszek Lewandowski – fortepian

uczeń dr. Rafała Lewandowskiego

——-

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FAGOTOWY – Wadowice, 10-12.01.2020

SREBRNY FAGOT – Aleksandra Taubel

BRĄZOWY FAGOT – Kinga Kordeczka

uczennice mgr Ewy Naczk-Jankowskiej

——-

VIII MŁODZIEŻOWY KONKURS NA SKRZYPCE SOLO im. TADEUSZA WROŃSKIEGO – Tomaszów Mazowiecki, 30.01-1.02.2020

III MIEJSCE ex aequo w gr. młodszej – Maria Pańczyk

IV MIEJSCE ex aequo w gr. starszej – Marta Tryzna

uczennice prof. Małgorzaty Skorupy

——-

II KONKURS SKRZYPCOWY MUZYKI POLSKIEJ im. WANDY WIŁKOMIRSKIEJ – Częstochowa, 27.02.-1.03.2020

IV MIEJSCE w kat. III – Marta Tryzna – kl.V

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

——

XXI FESTIWAL PIANISTYCZNY im. IZY GARGLINOWICZ – Olsztyn, 29.02-1.03.2020

TYTUŁ LAUREATA w gr. III – Zofia Pałasz – kl. I

TYTUŁ LAUREATA w gr. IV oraz NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU L. VAN BEETHOVENA  – Jakub Leżohupski – kl. IV

uczniowie mgr Marzeny Termen

——

V ŚWIĘTOKRZYSKI FESTIWAL KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH – Kielce, 5.03-8.03.2020

I MIEJSCE – Tomasz Książek – waltornia, kl. VI

uczeń dr. Piotra Pożakowskiego

WYRÓŻNIENIE – Wiktoria Chruścińska – obój

uczennica mgr Jolanty Kowalczyk

WYRÓŻNIENIE – Konrad Hennig – flet

uczeń mgr Hanny Łąckiej

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Taubel – fagot

uczennica mgr Ewy Naczk-Jankowskiej

——-

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ONLINE dla MŁODYCH PIANISTÓW „LVIV KAWAI QUARANTINE 2020” – Lwów ( Ukraina), 22.04-30.04.2020

I MIEJSCE w kategorii V – Jakub Leżohupski – kl.IV

uczeń mgr Marzeny Termen

——

MUSE 2020 INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (online) – Ateny (Grecja), 22.06.2020

III NAGRODA – Wiktoria Martuszewska – skrzypce, kl. I

uczennica prof. Małgorzaty Skorupy

——

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PERUSIA HARMONICA CLASSIC MUSIC ONLINE COMPETITION – Perugia ( Włochy), 27.06-7.07.2020

II MIEJSCE oraz NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie sonaty L.van Beethovena – Jakub Leżohupski – fortepian, kl. IV

uczeń mgr Marzeny Termen

 

75

I stopień 2018/2019

98

I stopień 2017/2018

81

I stopień 2016/2017

59

I stopień 2015/2016

61

I stopień 2014/2015

53

I stopień 2013/2014

45

II stopień 2018/2019

39

II stopień 2017/2018

41

II stopień 2016/2017

36

II stopień 2015/2016

15

II stopień 2014/2015

17

II stopień 2013/2014

fakty
konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę

 • UWAGA
  Konkursy planowane w SM I i II st. w Gdyni w okresie marzec-kwiecień 2020 r. nie odbędą się we wskazanych terminach. Informacje o zmianach terminów / odwołaniu konkursów będą pojawiać się na stronie internetowej szkoły.

   

   Konkursy organizowane przez Szkołę :
 • Propozycje noclegów w Gdyni noclegi
konkursy

Zdjęcia

Wierzymy, że zdjęcia mówią więcej o naszej szkole niż tysiące słów.

Our Team
work
Zdjecia
Zdjecia
rada

Rada Rodziców

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą

 • 45zł miesięcznie za pierwsze dziecko w szkole
 • 25zł miesięcznie za drugie dziecko w szkole
 • każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat

Powyższa kwota została uchwalona przez Walne Zebranie Rodziców dnia 16 września 2019 roku i pozostaje bez zmian od roku 2015.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:

07 1440 1026 0000 0000 0415 9063

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,

ul Biskupa Dominika 13A, 81-402 Gdynia

W treści przelewu prosimy wpisać: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

Przykład za 1 miesiąc i jedno dziecko (45zł):

 • Darowizna, Anna Kowalska, klasa II/6, wrzesień

Przykład za cały rok i dwójkę dzieci (700zł):

 • Darowizna, Anna i Jan Kowalski, klasa II/6 i III/4, wrzesień-czerwiec

rada
work

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!