``Jak spędzam czas w dobie koronawirusa?``

Forma Fotograficzna

I Miejsce

Dominika Andrzejczyk kl. Ib/4

II Miejsce

Michalina Ciemięga kl. Ia/6

III Miejsce

Maja Ciemięga kl. Ia/4

Forma Literacka

I Miejsce

Aleksander Wasielewski kl. IVb/6

II Miejsce

Hanna Orłowska kl. Va/6

Kontakt

Zapraszamy, skontaktuj się z nami!